Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • 1998-2009 yılları arasında Amorium antik kenti kazılarında bulunan geç Roma-Bizans cam bilezikleri 

  Uçkan, Yelda; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Tekin, Atilla (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Tez çalışmasının konusununu, günümüzde Afyonkarahisar kentine bağlı Emirdağ ilçesi sınırları içinde yer alan ve XI. yüzyıla kadar Bizans için önemini koruyan Amorium Kenti cam bilezik buluntularının değerlendirilmesi ...
 • "Türk ressamı" Jean-Étienne Liotard (1702-1789) 

  Küçükhasköylü, Nurdan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Usta, Sevgi (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  18. yüzyılda Fransa'da başlayan ve diğer Avrupa merkezlerine yayılan Türk modasının (Turquerie) resim sanatındaki en önemli temsilcilerinden biri olan İsviçreli ressam Jean-Étienne Liotard (1702-1789) ve onun Türk konulu ...
 • Fransız ressam Germain Fabius Brest (1823-1900) ve İstanbul konulu eserleri 

  Küçükhasköylü, Nurdan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sağlam, Mine (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Marsilya'da manzara ressamı olarak sanat hayatına başlayan Germain Fabius Brest (1823-1900) 1855 yılında İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da üç yıldan fazla kalmış olan sanatçı 1858 yılında Trabzon ve çevresine kısa süreli ...
 • Afyonkarahisar-Boyalıköy Kureyş Baba Külliyesi 

  Parla, Canan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalı; Keke, Mert (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türklerin 1071 Malazgirt Zaferi'nden çok önceki tarihlerde Anadolu toprakları Pers ve Arap akınlarına sahne olmuştur. Bu akınlara Emeviler Dönemi'nde Seyit Battal Gazi, Abbasiler Dönemi'nden itibaren de Kavusoğlu Haydar ...
 • Makedonya'da Komnenos dönemi resim sanatı : Kurbinovo Aziz Georgios Kilisesi 

  Olcay, B. Yelda; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Şenel, Zeliha (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bizans İmparatorluğu'nda Komnenos Hanedanlığı'nın (1081-1204) iktidarda olduğu yıllar, ikonografik değişiklikler ve üslup açısından yeni bir sanat tarzının görüldüğü bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüze kadar ...
 • Türk-İran batılılaşma dönemi karşılaştırmaları ve ressam Kemal Ol Molk 

  Ertuğrul, Zeynep; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Namvar, Younes (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sanayi Devrimi ile başlayan Avrupa Modernizminin doğuya yayılma süreci 19. yüzyılda giderek hız kazanmıştır. Özellikle Osmanlı'da yoğun etkilerini gördüğümüz sanatta batılılaşma olgusu, İran'da Kaçar dönemi olarak ...
 • Bizans dönemi Dorylaion'u ile Anadolu Selçuklu şehri Sultan Eyüğü/Sultan Öyüğü'nün (Eskişehir) fiziki yapıları 

  Parla, Canan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Manaz, Selma (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Paleolitik Dönem'den itibaren veriler sunan Eskişehir ve çevresi doğu-batı yol güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca askeri açıdan önemli bir nokta olmuştur. Eskişehir kent merkezine 3km uzaklıkta bulunan ...
 • Kocaeli Müzesi'ndeki Bizans sikkeleri 

  Demirel Gökalp, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Karanfil, Serhan (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmada, Kocaeli Müzesi’nde bulunan 545 Bizans sikkesi incelenmiştir. Kocaeli, Bithynia Krallığı döneminden itibaren Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmıştır. Kent, kurulduğu ...
 • Anadolu Selçuklu devlet adamlarının yaptırdıkları kervansaraylar 

  Avcı, Oğulcan (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın, Anadolu'nun Türkleşmesi bakımından muazzam bir öneme sahip olan Düzbel Geçidi (Miryokefalon) Savaşı (1176)'nı Bizans'a karşı kazanması, Anadolu Selçuklu Devleti'ni ve Anadolu'daki ...
 • Erken Bizans Dönemi resimli dini el yazmaları: Viyana Genesıs 

  Serdar Dinçer, Pınar (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Tezin konusu Erken Bizans Dönemi Resimli Dini El Yazmaları: Viyana Genesis'den oluşturmaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı Erken Bizans Dönemi Resimli Dini El Yazmaları ile ilgili yapılmış araştırmalar ışığında el yazmalarının ...
 • Bizans Dönemi resimli Oktateukh el yazması: Seraglio (Topkapı Sarayı Gi.8) 

  Kaplan, Necla (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Tezin konusu "Bizans Dönemi Resimli Oktateukh El Yazması: Seraglio (Topkapı Sarayı Gi. 8)"dur. Bizans'tan günümüze kalan Türkiye'deki tek resimli Oktateukh el yazması olması nedeniyle tez konusu olarak seçilmiştir. 12. ...
 • Bizans askeri teçhizatı : Amorium'da bulunan savaş malzemeleri 

  Kurt, Mehmet, 1985- (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, 1988-2009 yılları arasında Amorium kazılarında ele geçen 50 adet savaş malzemesi incelenmiştir. Amorium Kenti, M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ...
 • Sivrihisar İlçe Merkezi'nde Türk mimarisi (1988 sonrası onarımları) 

  Ünal, Sinan (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Sivrihisar ilçesi batısında Eskişehir’e 85 km. doğusunda Ankara’ya 135 km. güneyinde Afyon’a 123 km mesafede yer almakta olup Sivrihisar Hititler,Frigler,Roma,Bizans,Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bir ...
 • Eskişehir Karacahisar Kalesi 2011-2014 yılları kazı buluntuları 

  Palalı, Meydan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada Eskişehir Karacahisar Kalesi 2011-2014 yılı kazılarında ele geçen küçük buluntuların ve mimari birimlerin değerlendirilmesi konu edilmiştir. Coğrafi konumu itibariyle önemli yolların kavşak noktasında bulunan ...
 • Dağlık Frigya Bölgesi Bizans Dönemi kaya mimarisi 

  Evcim, Seçkin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Tez çalışmasının konusunu, Dağlık Frigya Bölgesi'nde, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar şehirleri çevresinde bulunan, tüf tipi kayalıkların oyulması ile oluşturulmuş Bizans Dönemi kiliselerinin plan tipleri, işlevleri ...
 • Yerleştirmeleriyle Sarkis Zabunyan Metaforları ve zaman bağlantıları 

  Ekice, Şeyma Nalan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Yerleştirme sanatı (enstalasyon), geleneksel sanat eğilimlerinin aksine, sanat eseri ve izleyici arasındaki demir parmaklıkları kaldıran, mekanın niteliklerinden yararlanan ve izleyici ile interaktif bir bağ kuran sanat ...
 • Bursa'dan Kosova'ya : Hüdavendigar dönemi (I. Murad) Osmanlı mimarisi 

  Yılmazyaşar, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  "Bursa'dan Kosova'ya: Osmanlı Mimarisinde 1. Murad (Hüdavendigar) Dönemi" başlıklı tezde 1362 ile 1389 yılları arasında inşa edilmiş olan Osmanlı mimari eserleri konu edinilmiştir. Orhan Gazi'nin 1362 yılında ölmesinin ...
 • Amorium kazıları büyük mekân maden buluntuları 

  Yıldırım, Berna (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmada, Amorium Antik Kenti "Büyük Mekân" kazılarında ele geçmiş maden eserler konu edilmiştir. Amorium, M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz ...
 • Thomas Allom ve Osmanlı dünyasını yansıtan eserleri 

  Yenilir, Tülin (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  19. yüzyılda İstanbul gravürleriyle tanınan İngiliz mimar ve ressam Thomas Allom, 1804-1872 yılları arasında yaşamıştır. İlk eğitimi hakkında bilgi edinemediğimiz sanatçı, çıraklık ve akademik eğitimini mimarlık üzerine ...
 • İstanbul'daki Rum, Ermeni ve Levanten mezarlıklarında 19. yüzyıl figürlü mezar anıtları 

  Alp, Selda (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Tez çalışmasının konusunu, İstanbul'daki Rum, Ermeni ve Levanten mezarlıklarında bulunan 19. yüzyıl figürlü mezar anıtları oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikli olarak mezarlıklarda bulunan anıtlar ele alınsa da manastır, ...

View more