Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Heykelde özne-nesne 

  Uz, Nurbiye (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Özne, bilen varlık, bilme gücüne sahip ve iradesi olan insan; nesne ise, üzerinden fikir üretilen, öznenin bilmesine konu olan, düşünen özneye karşılık düşünülen şey olarak tanım bulur. Bu kavramlar, heykel içinde ve ...
 • Camın heykel sanatına plastik ve estetik katılımları 

  Atalay, Rahmi (Anadolu Üniversitesi, 2006)
  Bu çalışma camın bir heykel malzemesi olarak kullanılmasını tarihsel, teknik ve heykel plastiğine estetik katılımları çerçevesinde ele almaktadır. Bu çalışma yapılırken birinci bölüm camın tarihçesi ve malzeme olarak "cam" ...
 • Çağdaş heykelde denge 

  Yılmaz, Selçuk (Anadolu Üniversitesi, 1999)
  Çağdaş Heylelde Denge, adlı bu çalışmada, ''denge'' kavramı genel olarak ele alınmış, dengenin tasarım için önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır. Birinci bölümde görsel dengeyi oluşturan faktörler; Ağırlık, Kütle ve Boşluk, ...
 • Büyüsel ve simgesel değerlerle heykelde kavram sezinletmeleri 

  Yılmaz, Ayhan (Anadolu Üniversitesi, 1994)
  Bu çalışmada, geçmişten günümüze-büyüsel ve simgesel değerlerle heykelde kavram sezinletmeleri sorunu ele alınmış ve tasarım süreçlerinden bitiş anlarına değin, çalışmaların gelişim- leri gözlemlenmiş, bunlar arasındaki ...