Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Yeton Neziray'ın "Liza Uyuyor" oyunun incelenmesi 

  İpekli, Erol; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü; Kaja, Lindar (Anadolu Üniversitesi, 2021)
  Balkanlarda yüz yıldır var olma mücadelesi veren Kosova, bu uğurda ağır bedeller ödemiş ve sonunda bağımsızlığını kazanmıştır. Bu süreçte, Kosova Tiyatrosu'nun gelişimi ise son yıllarda tartışılan önemli bir konu olarak ...
 • Bir grafik tasarım ögesi olarak boşluk 

  Uçar, Tevfik Fikret; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Geçin, Nurgül (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Yaşamın var olabilmesi ve sürdürülebilmesi gece gündüz, soğuk sıcak, feminen maskülen gibi zıtlıkların birbirini tamamlayan dengesiyle mümkündür. Boşluk ve doluluk da bu kavramların başında gelir. Bu araştırmada negatif ...
 • Mat makro kristal sırların araştırılması ve geliştirilmesi 

  Genç, Soner; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Öztürk Razi, Esra (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Artistik sır çeşidi olan kristal sırlar, uygulandığı seramik yüzeyi kattığı görsel etkilerle çekici kılmaktadır. Elde edilmesi uzun süreçlere dayanmaktadır. Pişirim sıcaklığı, programı ve sırın uygulanma şekli oldukça ...
 • Robert Schumann’ın Op. 9 Carnaval eserindeki müzikal betimlemelerin incelenmesi 

  Aybulus, Gökhan; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışma, Schumann’ın Op. 9 Carnaval eserindeki müzikal betimlemeleri incelemektedir. Schumann’ın, Alman Romantizmi etkisinde şekillenen müzik stilinin op. 9 Carnaval’a nasıl yansıdığı tezin ana sorunudur. İlk bölüm, ...
 • Şostakoviç Op. 40 viyolonsel ve piyano sonatının teknik açıdan incelenmesi 

  Tunca, Ozan; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Altınkaynak, Gökçe (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışma, Dimitri Şostakoviç’in bestelemiş olduğu tek viyolonsel sonatı olan Op. 40 Viyolonsel ve Piyano Sonatı üzerine yapılmış teknik bir incelemedir. Çalışmanın Giriş bölümünde Şostakoviç’in bir besteci olarak ...
 • 19. yüzyılın önemli bestecisi ve flüt icracısı Paul Taffanel'in "complete flute method"unun flüt eğitim repertuvarındaki önemi 

  Koçyiğit, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Seçkin, Emine Merve (Tez (sanatta yeterlilik) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada 19. yüzyılda yaşamış ünlü flüt icracısı ve bestecisi olan P. Taffanel’in “Complete Flute Method”undaki teknik çalışmaları, öğrenciler ve icracılar tarafından hangi yöntemlerle çalışılması gerektiği, doğru ...
 • Seramik üretim sürecinde üç boyutlu yazıcıların kullanımı ve sanatsal öneriler 

  Hakan, Ezgi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Can, Emre (Tez (sanatta yeterlilik) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  20.yy’da yaşanan teknolojik atılımlarla birlikte birçok üretim dalında yenilikler gündeme gelmiş ve Endüstriyel Tasarım alanında, bunlara paralel önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle bilgisayar destekli tasarım ve ...
 • Animasyon sinemasında Laban Hareket Analizinin (LMA) duygu aktarımında kullanımı : 3 boyutlu bilgisayar animasyon sahnesi örneği 

  Taş, Çiğdem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Arslan, Yasin (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Animasyon sineması, teknolojiye koşut olarak hızlı bir gelişim ve dönüşüm içerisindedir. İlkel animasyon örneklerinde basit metamorfozla sınırlı olan hareketlendirme süreci günümüz animasyon sinemasında çok katmanlı ve ...
 • Solakların kaligrafi eğitiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri 

  Uygungöz, Mehtap; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Uzan, Talha Meud (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Solaklar kaligrafi eğitiminde pek çok sorunla karşılaşmakta ve eğitim sürecinin büyük bir kısmını bu sorunları aşmaya çalışmakla geçirmektedir. Latin alfabesinin sahip olduğu soldan sağa yazma özelliğinden dolayı, solaklar ...
 • İmge endişesi 

  Akçaoğu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü; Yücelen, Ayşe Selcen (Tez (sanatta yeterlik) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Dünyaya gelmiş her sağlıklı insanın yaptığı ilk şeylerden biri bakmaktır. İlk andan beri var olan bu yeti, bedenin ve zihnin gelişimiyle orantılı olarak gelişmektedir. Bu gelişim sürecinde etrafa bakınma sonucunda oluşan ...
 • Sanatsal cam olarak kullanım için cam renklendirme ve uygulaması 

  Günkaya, Göktuğ; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; Manafidizaji, Khorram (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi, Cam Bölümü imkanlarıyla saydam renkli cam üretmek için denemeler yapılmıştır. Bu denemelerde, seramik krozelerde cam ergitme işlemleri gerçekleştirilmiştir ve ham madde olarak soda-kireç-silika ...
 • “ FEMİNİST ELEŞTİRİ KURAMININ MARY CASSATT’NIN YAPITLARINA UYGULANMASI ” 

  XIX. yüzyılın ataerkil toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal- özel olarak ayrılan ...
 • Mayalardan Günümüze Meksikada Seramik ve Seramik Heykel Sanatı Üzerine Bir Değerlendirme 

  Seramik var olduğundan bu yana çeşitli kültürlerin birikimleri ile farklı formlarda vücut bulmuştur. Meksika seramikleri üzerinde yaşadığı çok renkli kültürlerin etkisiyle Orta Amerika'da çok önemli bir yere sahip olmuştur. ...
 • 400 YILLIK GELENEK: HAGİ SERAMİKLERİ 

  Hagi seramikleri yalın formları ve yarı-saydam beyaz sırları ile Japon seramik sanatında önemli bir yere sahiptir. Hagi seramikleri 16.yüzyılın sonları-17.yüzyılın başlarında Kore’nin işgalinden sonra Japonya’ya getirilen ...
 • Baskıresimde Cam Kalıplar İle Çukur Baskı Tekniği: Vitreografi 

  Vitreografi, cam kalıplardan baskı elde etme yöntemini tanımlamak için, cam sanatçısı Harvey K. Littleton tarafından verilmiş bir terimdir. Yani Vitreografi terimi, baskı kalıbı olarak yüzeyi aşındırılmış camın kullanıldığı ...
 • Değişen sahne olgusu ve mekan tasarımına etkileri 

  Uysal, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Sahne mekânı, sahneleme olgusunun değişimi ile birlikte başlangıcından bugüne kadar çok çeşitli gelişim evrelerinden geçmiştir. Yirminci yüzyıla kadar bu gelişim ve değişim, tiyatro özelinde ve oyun metni çerçevesinde devam ...
 • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

  Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...
 • Leo Brouwer'ın seçilmiş konçertoları üzerine yapılan detaylı incelemeler ışığında, bestecinin gitar müziğine katkılarının değerlendirilmesi 

  Ünlenen, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Leo Brouwer II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan avangart bestecilik tekniklerini klasik gitar müziğinde sistematik olarak kullanan ilk bestecidir. Üç dönem altında incelenebilecek eserleri farklı teknik özelliklerle ...
 • Çağdaş Türk resim sanatında kuş imgesinin hareket bağlamında incelenmesi 

  Musal, Harika (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırmada, resmin temelini oluşturan ve tasarım elemanları olarak da ifade edilen çizgi, biçim, ışık-gölge ve renk öğelerinin hareket ilkesi ile olan ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ...
 • Osmanlı Devleti'nin batılılaşma sürecinde klarnetin konumu 

  Gündüz, Şehrinaz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada 1690 yılında Alman çalgı yapımcısı J. C. Denner?in chalumeau?dan (şalümo) geliştirmiş olduğu tahta üfleme çalgılar üyesi olan klarnetin, Osmanlı Devletindeki Muzıka-ı Humayun?dan sonraki gelişimi irdelenmektedir. ...

View more