Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Animasyon ve büyülü gerçekçilik 

  Çalışkan, Sabahattin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü; Yentür, Halim (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Yirminci yüzyılın en önemli sanat formlarından biri olan animasyon, ağırlıklı olarak ortaya koyduğu görsel estetikle ilgi çekmiş ve genel olarak bu çerçevede ele alınmıştır. Yirminci yüzyıl başında ABD'nin standartlarını ...
 • Çizgi filmde karakterlerin Türkçe konuşturulması 

  Çevik, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Çizgi film, görsel özellikleri ön planda olan bir sanat olmasına karşın, konuşma her zaman çizgi filmde önemli bir yere sahip olmuştur. Çizgi film karakterlerinin konuşmaları tarihsel süreçte evrimleşmiş, gelişmiş, çeşitli ...
 • Hareketli ortamlarda tipografik rezonans 

  Torun, İpek (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırma, ilk ve orta okul öğretmenlerinin kişilik tipleri ve MBTI profilleri ile öğrenme ve öğretim sürecinde kullandıkları stratejiler arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler yönünden betimlemeyi amaçlamaktadır. Tekil ...
 • Karakter olgusu ve Türk çizgi karakterlerin evrenselleşme sorunu 

  Yeşilot, Şenel (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Geçmişten günümüze insanın zihinsel üretimlerinin en önemlilerinden bir tanesi kurgu karakterler olmuştur. Dönemsel ihtiyaçlara göre tasarlanan karakterler, çağının sosyal kültürel, ekonomik ve politik durumlarının yansıtıcısı ...
 • Kullanıcı merkezli çoklu ortam tasarım esaslarına dayanarak bir eğitim CD'sinin hazırlanması 

  Dinç, Nurşen (Anadolu Üniversitesi, 2000)
  Bu çalışmada kullanıcı merkezli çoklu ortam tasarım esaslarının çokluortam (multimedia) uygulamalarına nasıl yön verdiği incelenmeye çalışılmıştır. Çokluortam bir çok farklı ortamları kullanmaya olanak vererek bilgi edinmek, ...