Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Investigation of the effects of rutin and some other similar plant components on analgesia related neuronal electrophysiological parameters in primary cell culture 

  Öztürk, Yusuf; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Boubekka, Abderaouf (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Analjezik etkilere sahip polifenolik fitokimyasallar, ağrı yönetiminde bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Literatürde klorojenik asit, rutin ve hesperidinin ağrı ve ilgili mekanizmalar / süreçler üzerindeki etkileri üzerine ...
 • Risperidon'un antinosiseptif ve antiinflamatuvar etkinliğinin in vivo yöntemler ile araştırılması 

  Can, Özgür Devrim; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Aydın Üstündağ, Beyza (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Risperidon D2 dopaminerjik ve 5-HT2 serotonerjik reseptörleri güçlü şekilde bloke eden atipik bir antipsikotiktir. Dopaminerjik ve serotonerjik sistemlerin ağrının transmisyonundaki ve modülasyondaki rollerinden ve ...
 • Kardiyovasküler hastalığı bulunan ve hastaneye yatışı yapılan hastaların ilaç profillerinin değerlendirilmesi 

  Arslan, Rana; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Gümüş, Fatma (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Çalışmamızda, herhangi bir endikasyon nedeni ile kardiyoloji servisine yatışı yapılan hastaların hastanede yatış süresi boyunca kullandıkları ilaçların değerlendirilmesi ve olası medikasyon hatalarının belirlenmesi ...
 • Aripiprazolün kronik konstriksiyon hasarı ile indüklenen nöropatik ağrı ve rezerpinle indüklenen fibromiyalji modellerindeki farmakolojik etkinliği 

  Bektaş, Nurcan; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Okçay, Yağmur (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Aripiprazol; çeşitli afektif bozuklukların tedavisinde kullanılan ve özgün bir etki mekanizmasına sahip atipik antipsikotik ilaçtır. Tetiklediği mekanizmalardan hareketle kronik ağrı kontrolünde etkin bir tedavi sağlayabileceği ...
 • Electrophysiological effects of some analgesic polyphenols on dorsal root ganglia neurons 

  Öztürk, Yusuf; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Hasan, Ahmed Abduljalil Radman (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Ağrı, hastaların üretkenliğini sınırlayan ve yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarından biridir. Birçok analjezik ajan varlığına rağmen, bunların güvenlikleri ve yan etkileri konusunda büyük bir endişe vardır. Kersetin ...
 • Rosmarinik asitin nöropatik ağrı üzerine etkisi ve olası mekanizmaları 

  Bektaş, Nurcan; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Karakuş, Ahmet Alper (Anadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlar ile varolan problemler nedeniyle daha etkin ve güvenilir yeni ilaçların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu tez çalışmasında geniş doz aralığında güvenli olduğu gösterilen ...
 • Vortioksetin'in antinosiseptif etkinliğinin ve altta yatan olası mekanizmalarının değerlendirilmesi 

  Can, Özgür Devrim; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Çevik, Zeliha Nur (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Vortioksetin multimodal etki mekanizmasına sahip görece yeni bir antidepresandır. Bu ilacın antidepresan etkisinin mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte söz konusu etkinin serotonerjik reseptör aktivitesinin ...
 • İzole sıçan duodenum düz kasları üzerinde karvakrolün TRP kanallarına etkisi 

  Aydın, Süleyman; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Alyousef, Mohamad (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Karvakrol, sentez ile elde edilebilen aynı zamanda Lamiaceae ailesi gibi birçok bitki tarafından sentezlenen bir moleküldür. Karvakrol bazı bitkilerin uçucu yağlarında ana bileşendir ve karvakrol içeren bitkilerin antik ...
 • Rutinin analjezik etki mekanizmasının araştırılması 

  Arslan, Rana; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Kasap, Merve Fatma (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Rutin analjezik ve antiinflamatuvar etkinliği olduğu bilinen ve pek çok tıbbi bitki içerisinde yer alan bir flavonoiddir. Bu tez çalışmasında rutinin analjezik etkinliğinin farelerde sıcak plaka ve kuyruk daldırma testleri ...
 • Kaempferolün analjezik etki mekanizmasına katkıda bulunan sistemlerin incelenmesi 

  Arslan, Rana (Anadolu Üniversitesi, 2020)
  Kaempferol, antioksidan, antiinflamatuvar, antikanser etkiler gösteren flavonoid kökenli bir bileşiktir. Yapılan çalışmalarda antioksidan etkisinin yanı sıra nöroprotektif ve kardiyoprotektif etkileri olduğu da gösterilmiş ...
 • Kersetin ve kersetin yüklü siklodekstrin formülasyonlarının akut ağrı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması 

  Arslan, Rana; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Özcan, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2021)
  Kersetin, doza bağlı antinosiseptif etkisi farklı çalışmalar ile gösterilmiş bir flavonoiddir. Kersetinin suda az çözünürlüğü, kimyasal kararsızlığı ve düşük biyoyararlanımı, sahip olduğu pek çok biyolojik etkinin ...
 • Tangeretin'in antidepresan-benzeri etkinliğinin ve ilişkili mekanizmaların araştırılması 

  Can, Özgür Devrim; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Güner, Nesime İnci (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2021)
  Bu tez çalışmasında turunçgillerin kabuklarında yaygın olarak bulunan bir fitokimyasal olan tangeretin'in antidepresan-benzeri etkinliği, güvenilirliği ve geçerliliği yüksek in vivo yöntemler ile araştırılmış ve söz konusu ...
 • Atomoksetin'in streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda gelişen hiperaljezi üzerine etkilerinin araştırılması 

  Can, Özgür Devrim; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Babaros, Mustafa Burak (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Selektif noradrenalin geri alım inhibitörü bir ilaç olan atomoksetin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde endikedir. Beyinde monoamin konsantrasyonunu artırıcı etki gösteren ilaçların nöropatik ağrı ...
 • Yeni sentezlenen benzazol türevlerinin olası antidepresan etkilerinin incelenmesi 

  Demir Özkay, Ümide; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Tokgöz, Gamze (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu tez çalışmasında, sekiz adet yeni benzazol türevi sentezlenmiş ve antidepresan benzeri etkileri araştırılmıştır. Test bileşiklerinin antidepresan-benzeri aktiviteleri kuyruktan asma ve modifiye zorlu yüzme testleri ile ...
 • Bazı piperidin türevi bileşiklerin sentezi ve olası antidepresan etkilerinin incelenmesi 

  Demir Özkay, Ümide; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Kaya, Ceren (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu tez çalışmasında, yeni piperidin türevlerinin sentezlemesi ve bu bileşiklerin olası antidepresan-benzeri aktivitelerinin araştırılması planlanmıştır. Test bileşiklerinin (50 mg/kg) antidepresan-benzeri etkileri kuyruktan ...
 • Ferulik asitin periferik analjezik etkisi ve olası mekanizmaları 

  Bektaş, Nurcan; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Kaşık, Merve (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Ferulik asit sınırlı sayıda çalışma ile analjezik etkisi ve etki mekanizması gösterilmiş biyoaktif bir fenoliktir. Tez çalışmasında ferulik asitin periferal analjezik etkinliğinin farelerde %0,6 asetik asit, i.p., injeksiyonu ...
 • Protokateşik asitin analjezik etkisine kannabinoiderjik sistemin katılımı 

  Bektaş, Nurcan; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Dikmen, Duygu Yeşim (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Protokateşik asit nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesi üzerine etkili olması nedeni ile öne çıkan fenolik bir antioksidandır. Analjezik etkisine aracılık eden çeşitli mekanizmalar gösterilse de, bu mekanizmalar etkinliğini ...
 • Protokateşik asitin nöropatik ağrı üzerine etkisi ve olası mekanizması 

  Bektaş Türkmen, Nurcan; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Özgürbüz, Melda (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Protokateşik asit, nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesi üzerine etkili olmasıyla öne çıkan ve daha önce nöropatik ağrı üzerine olan etkisi bildirilmemiş fenolik bir antioksidandır. Bu tez çalışmasında protokateşik ...
 • Helenalin'in yara iyileşmesi üzerindeki antienflamatuvar etkilerinin araştırılması 

  Dikmen, Miriş; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı; Yüksel, Sevda Nur (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Salvia hispanica L., chia adıyla bilinen, tropik ya da ılıman iklimde yetişen, beyaz ya da siyah renkli olup üzerinde koyu renkli noktalar bulunan Lamiaceae temsilcisidir. Bu çalışmada, S. hispanica tohumları metanol ve ...
 • Moringa stenopetala ekstrenin farmakolojik etkileri 

  Hussien, Muna (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Moringa stenopetala çok amaçlı kullanımı olan bir bitki, yaygın olarak gıda desteği ve hipertansiyon, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, astım, diyabet ve sıtma gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için halk hekimliğinde ...

View more