Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Sözleşmelerde asimetrik bilgi 

    Tepecik, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 2018)
    Sözleşme yapılırken tarafların bilgisinin eşit olmaması, yani asimetrik olması, sözleşmelerin şekillenişi etkiler. Asimetrik bilgi ekonomi teorisinde oluşma koşulları, sonuçları ve çözüm önerileri ile detaylı bir şekilde ...