Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKısa, Kamil
dc.date.accessioned2019-11-11T07:37:00Z
dc.date.available2019-11-11T07:37:00Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKısa, K. (2018). Lozan’dan günümüze Batı Trakya Türklerinin hukuki statüleri. AndHD, 4 (2), 307-329.en_US
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22983
dc.description.abstract1922 yılında İsviçre’nin Lozan şehrinde toplanan barış konferansında görüşülen konulardan birisi de Batı Trakya bölgesiydi. Bölge konferansta üç temel başlık altında ele alındı ve ilk olarak halk oylaması tartışıldı. Batı Trakya’yı ilgilendiren ikinci başlık ise mübadeleydi. Bu başlık altında yapılan görüşmeler sonucunda Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslümanların mübadele dışında tutulmasına karar verildi. Böylece mübadele dışında kalan Batı Trakya Türklerinin, hukuki statülerinin tespit edilmesi gereği doğdu ve bu doğrultuda son başlık altında Batı Trakya Türklerinin azınlık hakları tartışıldı. Çalışmanın ilk bölümünde Lozan’da yaşanan bu gelişmelere genel olarak değinilecek ve Batı Trakya Türklerinin Lozan hükümleri doğrultusunda sahip oldukları hukuki statü belirlenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Batı Trakya Türklerinin sahip oldukları azınlık haklarının günümüz hukuk sistemindeki dayanakları gösterilecektir. Bu son bölümde ayrıca Batı Trakya Türklerinin Lozan uyarınca sahip oldukları azınlık haklarını neden tam olarak elde edemedikleri de araştırılacaktır. Diğer taraftan bölgede yaşanan insan hakları ihlalleriyle azınlık hakları ihlalleri arasında bir bağ olup olmadığı sorusuna da yanıt aranacaktır.en_US
dc.description.abstractOne of the issues discussed at the peace conference in Lausanne, Switzerland in 1922 was the Western Thrace region. The region was discussed under three main topics. First, the plebisit for the region was discussed. The second title concerning Western Thrace was the population exchange. As a result of the discussions under this title, it was decided that Muslims living in the Western Thrace region should be excluded from the population exchange. Thus, the legal status of the Western Thrace Turks who were excluded from the population exchange was born. In this respect, minority rights of Western Thrace Turks were determined under the third and final title. In the first part of the study, these developments in Lausanne will be discussed in general and the legal status of Western Thrace Turks in accordance with the provisions of Lausanne will be determined. In the second part of the study, the basis of the minority rights of Western Thrace Turks in today’s legal system will be shown. In this second part, we will also investigate why Western Thrace Turks do not fully acquireen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBatı Trakyaen_US
dc.subjectHalk Oylamasıen_US
dc.subjectNüfus Mübadelesien_US
dc.subjectAzınlık Haklarıen_US
dc.titleLozan’dan günümüze Batı Trakya Türklerinin hukuki statülerien_US
dc.title.alternativeFrom Lozan to present legal status of West Thrace Turksen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5301-9122en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage307en_US
dc.identifier.endpage329en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record