Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarakocalı, Ahmet
dc.date.accessioned2019-11-11T11:07:25Z
dc.date.available2019-11-11T11:07:25Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKarakocalı, A. (2018). Ius Gentium ve uluslararası hukuk. AndHD, 4 (2), 381-387.en_US
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22986
dc.description.abstractGünümüzde insan ilişkilerinde uygulamalı bir unsur olarak uluslararası hukukun mevcudiyeti birçokları tarafından şüphe veya alaycılık ile karşılanmaktadır ve hukukun kendisi için esas teşkil ettiği iddia edilen bu gibi alanlar savaşan devletler tarafından küçümsendiği zaman uluslararası hukuk bilimini karakterize eden ilk konseptlerin ana hatlarının kullanışsız veya istenmeyen unsurlar olacağı düşünülmektedir. “Uluslararası hukuk” terimi günümüzdeki kullanımı ile geçmişte kullanılan ve Latince bir terim olan ius gentium’un çevirisi olarak benimsenen “devletler hukuku” teriminin yerini almıştır. Aşina olduğumuz “uluslararası hukuk” tabiri ise tamamen farklı bir kavramı ifade etmektedir. Modern dünyada bu terim D’Aguesseau tarafından benimsenmiştir ve 1773 tarihli eserinin 337. sayfasında görülmektedir; bundan kısa süre sonra “Principles of Morals and Legislation” [Ahlak ve Kanun Prensipleri] (XVII, 326, n. 1) adlı eserinde Bentham tarafından kullanılmış ve o günden bu yana genel kullanımı yaygınlaşmıştır. D’Aguesseau’nun ifadesi (droit entre les gens) şüphesiz ki 1650’li yıllarda Oxford’ta bir Medeni Hukuk Profesörü olan Zouche’nin, Grotius’un önemli araştırmasının amacını açıklarken De Jure Belli Ac Pads’ın Önsözünün ilk paragrafında ifade ettiği görüşü -at jus illud quod inter populos plures aut populorum rectores intercedit, sire ab ipsa natura profectum, aut divinis constitutum legibus, sine moribus et pacto tacito introductum, attigerunt pauci, uni- versim ac certo ordine tractavit hactenus nemo; cum tamen id fieri intersit humani generis- ile uyumlu olarak kullandığı jus inter gentes ifadesinden uyarlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleIus Gentium ve uluslararası hukuken_US
dc.title.alternativeIus Gentium and international lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0108-5723en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage381en_US
dc.identifier.endpage387en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record