Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Genel sağlık sigortası ve gelir testinde yeni dönem 

    Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı; Karabacak, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2017)
    Sosyal güvenlik reformu kapsamında hayata geçirilen gelir testi sistemi, 2008 yılından itibaren birtakım değişikliklerle uygulanmaya devam etmiştir. 08.03.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile ...
  • Uluslararası hukukta amirin emrini ifa 

    Bilke, Efe (Anadolu Üniversitesi, 2017)
    Ulusal ve uluslararası hukuk bazında amirin emrini ifa konusu hakkında mutabakat yoktur. Bu durum Türk hukuku açısından da geçerlidir. Amirin emri savunması tarihin ilk çağlarından itibaren sıklıkla kullanılmıştır. Dönem ...