Advanced Search

Now showing items 1-15 of 15

  • 20. ve 21. yy. da sanatta malzeme olarak beden; performans sanatı 

   Demiral, Akın (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Performans sanatı, ilk adımları 1920’lerdeki sanat ortamında atılmış bir sanat yapma biçimidir. Avant garde sanat akımlarındaki biçimciliğe karşı çıkan ve kendinden önceki sanat anlayışını sorgulayarak sanatın sınırlarını ...
  • Bilimsel sembollerin ve denklemlerin grafik tasarımda kullanılması 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Okur, Çağlar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Algılama sayesinde içinde yaşadığımız çevreyi anlamlandırıyor ve yorumluyoruz. Algıladığımız iletileri anlaşılır bilgilere dönüştürmek için de birçok yöntem kullanmaktayız. Örneğin bilimsel denklemler ve semboller sayesinde ...
  • Çağdaş Amerikan yerli sanatında kızılderili bir bellek: Norman Akers ve resimlerindeki postmodern alegori ve semboller 

   Aytekin, Cemile Arzu (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   İnsan belleği, sadece geçmiş değil, içinde bulunulan anın da etkisindedir. Bellek içeriği, sürekli yenilenmektedir. Mitler, mitoloji ve kültürel semboller, eski kültürlerde sözlü ve yazılı olarak, kültürel belleği ...
  • Geçmişten günümüze seramik sanatında ‘baykuş’ figürü 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Başkırkan, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   İnsanoğlunun varoluşundan günümüze kadar neredeyse her kültürde “baykuş” figürüne rastlamak mümkündür. Belki de paradoks ve gizin; yaşam ve ölümün, dinlenmenin, dişiliğin, karanlığın ve bilinmeyenin öğretmeni olduğu için ...
  • İnsan etkinliği olarak bilim ve sanat 

   Anadolu Üniversitesi; Tepe Yılmaz, Suzan (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Bilimsel çalışmaların fayda sağlaması, işlevinin olması genellikle toplum tarafından yüce bir çalışma olarak görülmüştür. Diğer taraftan sanatsal çalışmalar daha çok eğlendirici, hoşa giden, zevk veren, ustaca yapılan ...
  • Kolektifliğin varoluşsal mimarlığı: Dessau Törten konutlarına görüngübilimsel bir yaklaşım 

   Anadolu Üniversitesi; Sargın, Havva (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Dessau Törten yerleşimi, mimar Walter Gropius tarafından 20. yüzyılın başlarında tasarlanıp uygulanmış Bauhaus’un ilk sosyal konut denemesidir; organik mimarisiyle ve yapıldığı dönem için bir hayli yeni olan farklı ...
  • Küresel iklim değişikliğinin toplumsal algısında görsel sanatların rolü 

   Anadolu Üniversitesi; Türe, Cengiz (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelenin kazanılması toplumların farkındalık düzeyinin artmasıyla doğru orantılıdır. İnsanlığın hiçbir döneminde güvenilir bilgilere ve onları açıklama gücüne bilim dışında ...
  • Ludwig Van Beethoven 5. Piyano Konçertosu (İmparator) 

   Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Eren, Oytun (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Beethoven, Klasik Batı müziği tarihinin en sarsıcı figürlerinden birisidir. İlerici anlatımıyla, geçmişe ait tüm biçimleri altüst ederek romantizmin kapılarının ardına kadar açılmasını sağlamış ve 19. yüzyıldaki tüm ...
  • Metepec seramik hayat ağaçları ve çağdaş yorumları 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Kahraman, Duygu; Özer, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Geleneksel üslup ve biçimle kurulan organik bağ, sanat ve sanatçı açısından eserlere yansımada büyük önem taşımaktadır. Geçmişi eserleriyle günümüze taşıyan sanatçı, izleyiciye tarihe tanıklık etme olanağı da sunmaktadır. ...
  • Metepec seramik hayat ağaçları ve çağdaş yorumları 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Kahraman, Duygu; Özer, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Geleneksel üslup ve biçimle kurulan organik bağ, sanat ve sanatçı açısından eserlere yansımada büyük önem taşımaktadır. Geçmişi eserleriyle günümüze taşıyan sanatçı, izleyiciye tarihe tanıklık etme olanağı da sunmaktadır. ...
  • Plastik sanatlar eğitiminde çevresel sanat uygulamaları 

   Bilir, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   İnsanın doğayla doğrudan ilişkisinin kesilmekte olduğu çağımızda, plastik sanatlar ve eğitimine her alanda gereksinim vardır. Bu araştırmada, sanat alanı dışındaki üniversite öğrencilerinin doğa-insan uyumuna dikkat çeken ...
  • Sanat ve biimin kesişiminde bir yerleştirme sanatçısı: James Turrell 

   Anadolu Üniversitesi; Poroy, Ayşegül (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Bilim ve sanat, bilinmeyeni ve yeni olanı keşfetmek için önemli iki konudur. Her iki konunun da en önemli özelliği öncelikle hayal edebilme temeline dayalı olmalarıdır. Günümüzde çağdaş bilim anlayışı, çağdaş sanat ...
  • Seramik sanatında kullanılan tornalar 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Çobanlı, Zehra; Canbolat, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Seramik sanatında bir dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz seramik tornaların kullanımıyla seramik üretimi hız kazanmış ve üretilen ürünlerin kalitesi artmıştır. Bu artış ve gelişim uzun bir sürece yayılmaktadır. ...
  • Tekinsiz ve iğrenç: hiperreal figür heykelleri ve alışılmadık vücutlar için bir okuma önerisi 

   Şener, Seval (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Bu makalede son dönem heykelinde yeniden doğuşuna şahit olduğumuz figürün hangi kavramlarla okunabileceği üzerinde durulmuştur. Metinde figürden kastedilen insan bedenidir. Günümüzde figür heykelinde farklı tutum ve ...
  • Teknolojinin olanakları ile değişen sanat alanı 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü; Coşkun, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Endüstrileşmeyle birlikte gelişen ve değişen dünyamızda teknolojinin sınırları doğal olarak insan zekasının da sınırlarını zorlamaktadır. İnsanlığın kültürel, sosyal ve teknolojik her alandaki gelişimi dünyamızı olumlu ...