Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Abidin Dino ve eller 

  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü; Edeer, Şemsettin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Abidin Dino, sanatta çok yönlülüğe inanmış, Çağdaş Türk Resim sanatının önemli isimleri arasında yer alır. Onun sanatı, düşünmeye ve duyguların değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Belli temalar çerçevesinde birbirinden ...
 • Hugo Wolf ve Francıs Poulenc’in şarkılarındaki la minör kavramı: Tonalite’nin yorumu ve tanımlanması 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0001-5792-2100; Gençkal, Berkant (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Klasik Batı Müziğindeki tonal kavram, yaratıcının öznelliği ve çağa uygun olarak sürekli bir değişim ile karşımıza çıkmaktadır. Her bestecinin kendine has yöntemleri dinleyicinin kulaklarında farklı algılamalar yaratmaktadır. ...
 • Goltermann 4. Viyolonsel Konçertosu'nun 1. bölümünde karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri 

  Orhan, Şebnem; Çınardal, Levent (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu araştırmanın amacı, Georg Eduard Goltermann Op.65 4. Viyolonsel Konçertosunun I. Bölümünün çalınmasında Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında viyolonsel derslerine giren öğretim elemanlarının görüşleri ...
 • Seçilmiş orkestra eserlerinin keman partilerinin teknik açıdan incelenmesi ve çalışma önerileri 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Gönlüm Yalçın, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Orkestra partileri, bir kemancının solo keman eserlerini teknik ve müzikal açıdan destekleyen öğretici, geliştirici ve yararlı materyallerdir. Orkestra üyesi olmayı hedefleyen kemancılar için, solo keman repertuarı ile ...
 • Feminist eleştiri kuramının Mary Cassatt’nın yapıtlarına uygulanması 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Serbest Yılmaz, Betül (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  XIX. yüzyılın ataerkil toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal- özel olarak ayrılan ...
 • Müzenin kamusallığının sanat yoluyla eleştirisi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  21. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki, Amerika’daki ve Türkiye’deki bienallerde, sergilerde ve sokaklarda sıkça örneklerine rastlanan katılımcı ve ilişkisel sanat örnekleri, sanatın geleneksel özelliklerini kullanmaz. Katılımcı ...
 • Sanat perspektifinden çevre sorunları 

  Oğuz, Damla (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada doğanın ötekileştirilmesi ve yağmalanmasının insan zihnindeki olağanlığı, doğa ve kültür karşıtlığı üzerinden tartışılacaktır. Bu çerçevede günümüz çevre sorunlarına sosyo-politik bir pencereden bakan ve bunu ...
 • Seramik yüzeylerde maskeleme tekniğinin kullanımının araştırılması ve uygulanması 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; İn, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Neolitik Çağın erken dönemlerinde (M.Ö.7500-6500) seramiğin kullanım amaçlı olarak üretildiği ilk örneklere rastlanmaktadır. Tarihsel gelişime paralel olarak değişen ve gelişen seramik form çeşitliliğine, farklı topluluklar ...
 • Eskişehir’de lületaşı 

  Anadolu Üniversitesi; Algan, Ertuğrul (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Lületaşı sepiyolit olarak bilinen bir madendir. Bu maden, “Eskişehir Taşı”, “Aktaş”, “Beyaz Altın” gibi adlarla da bilinir. Yabancı dillerin hemen hemen tümünde, Almanca’ da “denizköpüğü” anlamına gelen “meerschaum” ...