Advanced Search

Now showing items 1-9 of 9

  • Abidin Dino ve eller 

   Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü; Edeer, Şemsettin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Abidin Dino, sanatta çok yönlülüğe inanmış, Çağdaş Türk Resim sanatının önemli isimleri arasında yer alır. Onun sanatı, düşünmeye ve duyguların değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Belli temalar çerçevesinde birbirinden ...
  • Eskişehir’de lületaşı 

   Anadolu Üniversitesi; Algan, Ertuğrul (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Lületaşı sepiyolit olarak bilinen bir madendir. Bu maden, “Eskişehir Taşı”, “Aktaş”, “Beyaz Altın” gibi adlarla da bilinir. Yabancı dillerin hemen hemen tümünde, Almanca’ da “denizköpüğü” anlamına gelen “meerschaum” ...
  • Feminist eleştiri kuramının Mary Cassatt’nın yapıtlarına uygulanması 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Serbest Yılmaz, Betül (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   XIX. yüzyılın ataerkil toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal- özel olarak ayrılan ...
  • Goltermann 4. Viyolonsel Konçertosu'nun 1. bölümünde karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri 

   Orhan, Şebnem; Çınardal, Levent (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu araştırmanın amacı, Georg Eduard Goltermann Op.65 4. Viyolonsel Konçertosunun I. Bölümünün çalınmasında Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında viyolonsel derslerine giren öğretim elemanlarının görüşleri ...
  • Hugo Wolf ve Francıs Poulenc’in şarkılarındaki la minör kavramı: Tonalite’nin yorumu ve tanımlanması 

   Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0001-5792-2100; Gençkal, Berkant (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Klasik Batı Müziğindeki tonal kavram, yaratıcının öznelliği ve çağa uygun olarak sürekli bir değişim ile karşımıza çıkmaktadır. Her bestecinin kendine has yöntemleri dinleyicinin kulaklarında farklı algılamalar yaratmaktadır. ...
  • Müzenin kamusallığının sanat yoluyla eleştirisi 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   21. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki, Amerika’daki ve Türkiye’deki bienallerde, sergilerde ve sokaklarda sıkça örneklerine rastlanan katılımcı ve ilişkisel sanat örnekleri, sanatın geleneksel özelliklerini kullanmaz. Katılımcı ...
  • Sanat perspektifinden çevre sorunları 

   Oğuz, Damla (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu çalışmada doğanın ötekileştirilmesi ve yağmalanmasının insan zihnindeki olağanlığı, doğa ve kültür karşıtlığı üzerinden tartışılacaktır. Bu çerçevede günümüz çevre sorunlarına sosyo-politik bir pencereden bakan ve bunu ...
  • Seçilmiş orkestra eserlerinin keman partilerinin teknik açıdan incelenmesi ve çalışma önerileri 

   Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Gönlüm Yalçın, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Orkestra partileri, bir kemancının solo keman eserlerini teknik ve müzikal açıdan destekleyen öğretici, geliştirici ve yararlı materyallerdir. Orkestra üyesi olmayı hedefleyen kemancılar için, solo keman repertuarı ile ...
  • Seramik yüzeylerde maskeleme tekniğinin kullanımının araştırılması ve uygulanması 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; İn, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Neolitik Çağın erken dönemlerinde (M.Ö.7500-6500) seramiğin kullanım amaçlı olarak üretildiği ilk örneklere rastlanmaktadır. Tarihsel gelişime paralel olarak değişen ve gelişen seramik form çeşitliliğine, farklı topluluklar ...