Advanced Search

Now showing items 1-20 of 156

  • Ana tanrıça Kybele'nin Frig dönemi ikonografisi ve özgün baskıresimlerdeki yorumu 

   Bozok, Nevra (Anadolu Üniversitesi, 1989)
   Anadolu uygarlıkları içinde özgün bir yere sahip olan Anatanrıça Kybele'nin ikonografik gelişimini içeren bu çalışmanın ilk aşamasında anatanrıçanın kimliği, mitolojisi ve dinsel içeriği nedeniyle Frig dönemini kapsayan, ...
  • Litografide aktarma teknikleri 

   Hakan, Saime (Anadolu Üniversitesi, 1989)
   Alois Senefelder'in araştırmaları sonucunda bulunmuş olan litografi (1796), yağ ile suyun birbirini itmesi ilkesine dayanır. Baskının yapıldığı zamandan bu yana çeşitli ulusların sanatçıları tarafından denenmiş, yeni ...
  • Pentür'de 'dans ve müzik' konusunun Marc Chagall ve Henry Matisse'deki yorumu 

   Güçlüoğlu, Nevin (Anadolu Üniversitesi, 1989)
   Tezin ilk aşamasında, 'Dans ve Müzik' konusunda H. Matisse ve M.Chagall gibi önemli sanatçıları neden seçtiğim, Matisse ve Chagall'in yaşamı, sanat anlayışları ve eserleri incelenmiştir. İkinci aşamasında ise kendi ...
  • Türkiye'de soyut resim sanatının ortaya çıkışı ve soyut ilgiler 

   Hamzaoğlu, Ufuk (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Yirminci yüzyılın başlarında Avrupa'da ortaya çıkan Soyut Sanat, bilinçaltı dünyamızın bir eylemidir. Bu çalışmada, Soyut Sanatın Türkiye'de ortaya çıkışı ve durumu anlatılmıştır. Amacım bu konuda plastik bir biçim ve ...
  • İlk devir Osmanlı seramikleri 

   Gürses, Reyhan (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Osmanlı seramikleri içinde ilk devir örneklerini konu alan bu çalışma akla gelen birçok soruya cevap vermektedir. İlk devir Osmanlı seramikleri genel olarak ele alınmış form, teknik, desen ve teknolojik açıdan incelenerek ...
  • Osmanlı-Türk seramik formları 

   Gürses, Serdar (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Osmanlı seramik formlarını ele alan bu çalışma, konuya açıklık kazandırması amacıyla seramik tarihinin ilk başlarından günümüze getiren etkenleri ele alarak başladım. Daha sonra Osmanlı-Türk seramik formları tanıtıldı ve ...
  • Resim yüzeyinde mekan değerlendirilmesi 

   Hançerlioğlu, Nurdan (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Her sanatın bir gereci ve bu gereci düzenleme biçimi vardır. Resim olgusunu diğer sanatlardan ayıran, olanaklarının iki boyutlu bir yüzey üzerinde tesbit edilmiş olmasıdır. Ancak bu yüzeyi 'diğerleri'nden ayıran, ona ...
  • Düşük sıcaklıkta pekişebilen su emmesi düşük feldspatlı çini yapımı ve üzerlerine ham sırların uygulanmaları 

   Genç, Soner (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Araştırmadaki amaç, düşük sıcaklıkta (1200 C) pekişebilen, su emmesi düşük çamurlar yapıp üzerlerine uygun ham sırlar uygulamaktır. Bu doğrultuda, öncelikle mevcut hammaddelerin kimyasal analiz formülleri değişik seramik ...
  • Yöresel sanat anlayışım içerisinde insan ve doğa ilişkisi 

   Kaya, Ahmet (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Çağdaş sanat anlayışımda konu olarak köy insanını ele aldım. Çünkü teknolojik gelişimin beraberinde getirdiği birçok sorunu, özellikle yıkıma karşın, benim insanlarım doğal ortamlar içerisinde ve hayvanla içiçedir. ...
  • Antik figürün resimlerinde model ve mankenlerle yansıtılması 

   Öztürk, Mahmut (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Anadolu Kültürünün en önemli devrelerinden birisi Antikitedir. Antik figür güzel vücut-ideal form ve Anıtsal İnsanın lirik hareketlerini içerir. Antik figür vitrin ve podyumlardaki model ve mankenlerde görülebilir. Antik ...
  • Türk çağdaş seramik sanatçılarının duvar tabakları 

   Uzuner, Bilgehan, 1963- (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Bu çalışmada çağdaş Türk seramik sanatçılarının duvar tabaklarını incelenmiştir. Konu ele alınırken seramiğin tanımı, tabağın tanımı, kullanıldığı yerler ve tabak şekillendirme tekniklerini de araştırılmış ve tabak çalışmaları ...
  • The way to the absolute 

   İlbeyi, Gonca (Rochester Institute of Technology, 1991)
   Nowadays more and more people, especially who live in large citi- es, suffer from a terrible emptiness and boredom, as if they are wai- ting for something that never arrives. Within modern civilization, its people lose the ...
  • Görsel iletişim açısından ambalaj tasarımının incelenmesi 

   Uçar, Tevfik Fikret (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Yüzyıllar önce mağara duvarlarına şekiller çizen insanoğlu, görme diye tanımladığımız fiziksel olayın kolay bir iletişim sistemi olabileceğini çok az da olsa hissetmiş olmalı ki bu yönteme başvurdu. Aradan geçen asırlar ...
  • İlkel fırınlar 

   Sevim, Cemalettin (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Seramik hammaddelerinin öğütülüp, şekillendirilip, kurutulduktan sonra seramik olarak nitelendirilebilmesi için pişirilmesi gerekmektedir. Bu olguyu karşılamak amacıyla yapılan fırınlar seramikle ayni geçmişe sahiptir. ...
  • Elek baskı ve çıkartma tekniği kullanarak sırlı pişmiş yüzeylerde farklı bir bünye kullanarak dekor denemeleri 

   Sevim, Sıdıka Sibel (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Bu araştırmada seramik yüzeylerde elek baskı ve çıkartma yoluyla yeni bünye uygulamaları yapılmıştır. Araştırmanın metin bölümünün giriş kısmında seramiğin tanımı ve tarihçesinden başlayarak seramik dekorunun tanımı ve ...
  • Renk psikolojisi 

   Yılmaz, Ümit (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Renk psikolojisi üzerindeki çalışmalar ne kadar ciddi boyutlarda ve planlı yapılmış olursa olsun, elde edilen bilgilerin toplumdan topluma az veya çok değişebileceği bilinmelidir. Bugün bu konu üzerinde birçok bilim adamı ...
  • 19. yüzyıl sonrası Avrupa resminde deformasyon 

   Ayar, İsmail (Anadolu Üniversitesi, 1992)
   Bu çalışmada, 19.yy. sonrası Avrupa Figuratif resminde deformasyon konusu incelenmiştir. Deformasyon sanatçının çevresinde algıladığı nesne ve figürlerin sanat yapıtında görülen nesne ve figür biçimleri halinde getirilmesi ...
  • Resim sanatında optik aldanma 

   Uz, Ayfer (Anadolu Üniversitesi, 1992)
   Resim sanatı görme duyumuza hitap eden bir sanattır ve görsel algılamaya dayanır. İlk resim örneklerine mağara duvarlarında rastlayabiliriz. Bu resimler mekan endişesinden uzak olmakla birlikte özellikle hayvan resimlerinde ...
  • Sanatta çıplaklık ve erotizm 

   Tetire, Şükran (Anadolu Üniversitesi, 1992)
   Paleolitik dönemdeden beri resim tarihi bir Nü'ler tarihidir. ''Çıplak'' her ne kadar toplumsal ve dinsel baskılardan etkilenmiş ise de insanlığın gündeminden hiç silinmemiştir. ''Çıplak'' bu baskılara bir tepki olarak hep ...
  • Animasyon'un eğitim amaçlı kullanımı 

   Kaba, Fethi (Anadolu Üniversitesi, 1992)
   İnsanoğlu yüzyıllar önce mağara duvarlarına çizdiği durağan re- simlerle tatmin olmamış, doğal süreci içinde gözlemlediği hareketleri çizdiği şekillere aktarmak istemiştir. Gelişen zaman sürecinde aynı kaygıyı Yunanlı, ...