Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-27T10:28:03Z
dc.date.available2020-08-27T10:28:03Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationTuna, G. (2016). Ulaşılabilir öğrenme ortamları ve teknolojileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 188-194.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24591
dc.description.abstractKinshuk ve Ronghuai Huang editörlüğündeki Ulaşılabilir Öğrenme Ortamları ve Teknolojileri (Ubiquitous Learning Environments and Technologies) başlıklı kitap 2015 yılında yayımlanmıştır. Ulaşılabilir öğrenme ortamları, cihazdan bağımsız olarak, istenilen yer ve zamanda kesintisiz öğrenmeye olanak sağlayarak yaşam boyu öğrenme sürecine destek olmaktadır. On üç bölümden oluşan bu kitapta, ulaşılabilir öğrenme ortamlarında kullanılan teknolojiler, yeni yaklaşımlar ve uygulama örnekleri okuyucuya sunulmuştur. Bu kitapta, büyük veri analitiklerinin, öneri sistemlerinin ve kişiselleştirilmiş ve uyarlanır sistemlerin ulaşılabilir öğrenme ortamlarında kullanımı akıcı bir dilde anlatılmıştır. Kitap; öğretmenler, akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılar için yol gösterici niteliktedir.en_US
dc.description.abstractThe book entitled “Ubiquitous Learning Environments and Technologies” and edited by Kinshuk and Ronghuai Huang published in 2015. Ubiquitous learning environments supports lifelong learning process by enabling continuous learning at any place and any time, regardless of device. The book which consists of thirteen chapters, technologies, new approaches and case studies used in ubiquitous learning environments are presented to the reader. In this book, usage of big data analysis, recommendation systems, and adaptive and personalized systems in ubiquitous learning environments are described fluently. The book is a reference guide for teachers, academicians, researchers and practitioners.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUlaşılabilir öğrenmeen_US
dc.subjectEğitsel Teknolojien_US
dc.subjectUbiquitous Learningen_US
dc.subjectEducational Technologyen_US
dc.titleUlaşılabilir öğrenme ortamları ve teknolojilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage188en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTuna, Gamze


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record