Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-31T12:17:12Z
dc.date.available2020-08-31T12:17:12Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationSönmez, H, Aydın, S, Er, F. (2017). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 77-95.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24626
dc.description.abstractBu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği ile değerlendirilmiştir. Açıköğretim Sisteminde belirli zaman periyotlarında öğrencilerin sistem hakkındaki görüşlerini almak için anketler uygulanmaktadır. Anket sonuçları sistemden gelen diğer bilgilerle birleştirilerek iyileştirmeler planlanmakta, yeni dersler ve programlar oluşturulmaktadır. Öğrencilerin mükemmeliyetçi yapılarının nasıl olduğunu belirlemek, sistem hakkındaki görüşlerini almak için uygulanan anketlerin güvenilirliğini de arttıracaktır. Bu nedenle çalışmada Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencileri mükemmeliyetçilikleri bakımından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin altı faktörlü çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğine verdikleri cevaplara göre Açıköğretim Sistemindeki üç fakülte öğrencilerinin birbirlerinden farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna bağlı olarak Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencilerine uygulanan görüş belirleme anketlerinin her fakülte için ayrı ayrı değerlendirilmesi verilecek olan yönetimsel kararların tutarlılığını arttıracağı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the perception of perfectionism of university students studying at Anadolu University Open Education System is evaluated via multidimensional perfectionism scale. In Anadolu University Open Education System, in order to get opinions of students about the system, questionnaires are applied at periodically. Survey results and the other information about students are planned to be combined with other information coming from the system, new courses and programs are being prepared. Determining how perfectionist students are doing will also increase the credibility of the questionnaires used to get their views on the system. For this reason, the students of the Open Education Faculty, Faculty of Economics and Faculty of Business Administration within the Open Education System were evaluated for their perfectionism. According to the students' responses to the six-factor multidimensional perfectionism scale, it was determined that the three faculties in the Open Education System differ from each other. Therefore, it can be said that the evaluation of the opinion-setting questionnaires applied to the students of the Open Education Faculty, the Faculty of Economics and the Faculty of Economics within the Open Education System will increase the consistency of the administrative decisions when the results are classified for each faculty separately.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMükemmeliyetçiliken_US
dc.subjectAltı Faktörlü Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeğien_US
dc.subjectParametrik Olmayan İstatistiken_US
dc.subjectPerfectionismen_US
dc.subjectSix Factors Multidimensional Perfectionism Scaleen_US
dc.subjectNonparametric Statisticsen_US
dc.titleAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1082-4073en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0194-616Xen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage95en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSönmez, Harun
dc.contributor.institutionauthorAydın, Sinan
dc.contributor.institutionauthorEr, Fikret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record