Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Açık ve uzaktan eğitimde görme engellilerin desteklenmesi AÖF ders kitapları için erişilebilirlik araştırması 

   Özkul, Ali Ekrem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Arı, Süleyman (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tez, görme engelli öğrencilerin giderek dijitalleşen ve görsellik boyutu artan eğitim ortamlarında karşılaştıkları erişilebilirlik sorununa odaklanmaktadır. Bu bağlamda, ilk bölümde, engellilik olgusu, görme engellilere ...
  • Açık ve uzaktan öğrenmede evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde artırılmış gerçekliğin kullanılabilirliği 

   Kesim, Mehmet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Altınpulluk, Hakan (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu araştırmanın temel amacı, artırılmış gerçekliğin, evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında kullanılabilirliğini saptamak ve bu konuya ilişkin, uzman görüşlerinin Delphi tekniği ...
  • E-öğrenme ortamlarında sözsüz iletişim öğelerinden yüz ifadelerinin kullanımı 

   Kesim, Mehmet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Aydın Menderes, irem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada açık ve uzaktan öğrenenlerin videolar yoluyla aldıkları derslerde konu anlatıcısının yüz ifadelerinin öğrenen motivasyonuna olan etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda Açıköğretim Fakültesi e-kampüs üzerinden ...
  • Önceki öğrenmenin tanınması ve Türk yüksek öğretim sistemi için politika önerisi 

   Özkul, A. Ekrem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Aydemir, Mesut (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) nerede, ne zaman ve hangi bağlamda gerçekleştiğine bakılmaksızın edinilmiş bilgi ve becerilerin tanınması sürecidir. Yakın zamana kadar formel kurumlarda edinilen bilginin tanınması ...