Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-10-19T10:43:22Z
dc.date.available2020-10-19T10:43:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationFırat, M, Güney, Y. (2020). Açıköğretim’in toplumda dijital dönüşüm işlevi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 53-62.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24973
dc.description.abstractToplumda dijital dönüşüm Türkiye’nin mevcut öncelikli ulusal hedefleri arasında yer almaktadır. Bu ulusal hedefe ulaşmak için eğitimin toplumsal işlevinin etkin çalışması büyük önem taşımaktadır. Dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin Türkiye’de toplumun dijital dönüşümüne katkısı hem hitap ettiği hedef kitlenin büyüklüğü hem de dijital teknoloji merkezli eğitim anlayışı açısından önemli bir noktadadır. Bu araştırmada Açıköğretim’in toplumun dijital dönüşümüne katkısının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla 1028 Açıköğretim öğrencisinden veri toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin %81’i Açıköğretim Sistemi ile birlikte kendi kendine öğrenme fırsatı yakaladıklarını ve %74’ü Açıköğretim sayesinde teknoloji kullanım becerilerini arttırdıklarını ve bunun toplumda dijital dönüşüme katkı sağladığını vurgulamışlardır.en_US
dc.description.abstractDigital transformation in society is Turkey's priority among the current national targets. In order to achieve this national target, effective functioning of the social function of education is of great importance. Anadolu University Open Education System is one of the world's largest university both in terms of the number of the students and use of advenced educational technology. Anadolu University Open Education System has an important contribution to the digital transformation in society. In this research, it was aimed to investigate the contribution of Open Education to digital transformation of society. For this purpose, data were collected from 1028 Open Education students. According to the findings, 81% of the students had the opportunity to learn by themselves with the Open Education System and 74% emphasized that they increased their technology usage skills through Open Education and this contributed to the digital transformation in the society.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçıköğretimen_US
dc.subjectToplumda Dijital Dönüşümen_US
dc.subjectTeknoloji Kullanımıen_US
dc.subjectOpen Educationen_US
dc.subjectDigital Transformation ın Societyen_US
dc.subjectUse of Technologyen_US
dc.titleAçıköğretim’in toplumda dijital dönüşüm işlevien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8707-5918en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorFırat, Mehmet
dc.contributor.institutionauthorGüney, Yücel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record