Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-04-15T11:14:43Z
dc.date.available2021-04-15T11:14:43Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAltunoğlu, M. (2020). Osmanlı Devleti’nin Patrimonyal Niteliğinin Sınırlılıkları Üzerine Bir Tartışma. Amme İdaresi Dergisi, 53(3), 1 - 26.en_US
dc.identifier.issn1300-1795
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25800
dc.description.abstractMachiavelli’nin prens ve prensin kullarından müteşekkil sıkı bir birlik olarak sunduğu Osmanlı analizini, Weber patrimonyalizm ve patrimonyalizmin en uç örneği olarak sultanizm terimleri ile kavramsallaştırarak yinelemiştir. Okumakta olduğunuz çalışmanın temel hedefi Machiavelli ve Weber’in Osmanlı Devleti’ne dair iddialarının gerçekliğini tartışmaktır. Bu hedef doğrultusunda Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, erken dönem devlet yapısında öne çıkan aktörler, merkezileşme ile birlikte görünür hale gelen klasik tabakalaşma sistemi ve bu sistemin yaşadığı dönüşüm inceleme konusu edilmiştir. Bütün bu dönemleri analiz ederken temel hedef, patrimonyalizmin sınırlarını gözler önüne sermektir. Bu kapsamda, patrimonyalizm iddialarının kaynağında yer aldığı düşünülen hem yerli hem de Avrupamerkezci bakış açılarına yönelik bir eleştirel değerlendirmeye de metin içinde yer verilmektedir .en_US
dc.description.abstractWeber reused the Ottoman analysis that was presented as a strict union composed of the prince and the servants of the prince by Machiavelli by conceptualising it with the terms patrimonialism and sultanism as an extreme example of patrimonialism. The primary goal of this study is to discuss the reality of the Ottoman analysis potrayed by Machiavelli and Weber. To this goal, the actors prevalent in the establishment and the early period state structure, the classical stratification system which became apparent with centralisation, and the transformation that this system went through has been examined. The fundamental aim doing all this is to unfold the borders of patrimonialism. A critical evaluation of both local and Eurocentric perspectives that are thought to be among the sources of patrimonialism claims has also been included in the text.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı İmparatorluğuen_US
dc.subjectMachiavellien_US
dc.subjectWeberen_US
dc.subjectPatrimonyalizmen_US
dc.subjectSultanizmen_US
dc.subjectOryantalizmen_US
dc.subjectOttoman Empireen_US
dc.subjectPatrimonialismen_US
dc.subjectSultanismen_US
dc.subjectOrientalismen_US
dc.titleOsmanlı Devleti’nin patrimonyal niteliğinin sınırlılıkları üzerine bir tartışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAmme İdaresi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0123-2914en_US
dc.identifier.volume53en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAltunoğlu, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record