Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2022-07-04T07:37:53Z
dc.date.available2022-07-04T07:37:53Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26631
dc.description.abstractModern devlet olgusu siyasi tarihte iktidarın meşruluk kaynağında yaşanan değişimin bir sonucudur. Bu süreçte meşruluğun tanrıdan geldiği inancı yerini, iktidarın haklılığının insan aklına dayandığı kabulüne bırakmıştır. Bir tür siyasi neden – sonuç ilişkisinin kurulduğu bu süreçten hükümet sistemlerinin belirleyici aktörü olan “devlet başkanlığı” makamı da önemli derecede etkilenmiştir. Anayasacılık akımının da etkisiyle geleneksel yönetim anlayışının kutsal ve sorumsuz monarkları yerlerini ya hukuki ve siyasi konumları oldukça zayıflatılmış haleflerine ya da mutlak sorumsuzluğa sahip olmayan cumhurbaşkanlarına bırakmışlardır. Benzer bir gelişme Türkiye’de de yaşanmış ve yeni siyasi dönemde devlet başkanlığı makamı törensel bir makam olarak kurgulanmıştır. Ancak bu eğilim 1982 Anayasasıyla Cumhurbaşkanına çeşitli icrai yetkiler tanınarak tersine çevrilmeye başlanmıştır. Özellikle siyaseten sorumsuzluk durumu ile bu anayasal yetkiler demeti birlikte düşünüldüğünde Cumhurbaşkanı sistemin belirleyici aktörlerinden biri haline getirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEgemenliken_US
dc.subjectCumhurbaşkanıen_US
dc.subjectVatana İhaneten_US
dc.subjectSorumluluken_US
dc.subjectImpeachmenten_US
dc.titleDevlet başkanı sorumsuzluğunun hükûmet sistemine yansımaları ve Türkiye uygulamasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYücel, Bülent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record