Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2022-07-05T12:12:04Z
dc.date.available2022-07-05T12:12:04Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26637
dc.description.abstractKayıtlı sermaye sistemi, 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu döneminde yalnızca Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi anonim şirketlerde etkin olarak kullanılabilmekteydi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte kayıtlı sermaye sistemi, halka açık olmayan anonim şirketler için de etkin hale getirilmiştir. Kayıtlı sermaye sisteminde imtiyazlı payların çıkarılması çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamız kapsamında, imtiyaz kavramı, imtiyazlı payın çıkarılmasına dair ilkeler, esas sermaye sistemi ve kayıtlı sermaye sisteminde imtiyazlı payın çıkarılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tebliği doğrultusunda incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Ticaret Kanunuen_US
dc.subjectSermaye Piyasası Kanunuen_US
dc.subjectKayıtlı Sermaye Sistemien_US
dc.subjectİmtiyazlı Payen_US
dc.titleİmtiyazlı Pay Kavramı ve Kayıtlı Sermaye Sisteminde İmtiyazlı Paylaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage225en_US
dc.identifier.endpage245en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, İlknur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record