Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKızılyel, Serkan
dc.date.accessioned2022-07-06T06:57:52Z
dc.date.available2022-07-06T06:57:52Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26640
dc.description.abstractKıyafet özgürlüğü bireyin renk, form, stil ve modaya göre kısmen ya da tamamen giyinmesi, süslenmesi ve dış görünüşüne şekil vermesidir. Doğası gereği her birey kıyafet özgürlüğüne sahiptir. Bireyin kendi dış görünüşünü belirleyebilmesi kişiliğinin ve kimliğinin oluşumu için çok önemlidir. Kural olarak kamu görevlileri de kıyafet özgürlüğünden yararlanabilmektedir. Buna karşın, kamu görevlilerinin tarafsız ve yansız dış görünüşlerinin olması gerekmektedir. Bu nedenle, kamu görevlilerinin bir siyasi ya da felsefi düşünce lehine ya da aleyhine olabilecek kıyafetleri konusunda kısıtlamaya gidilebilir. Kamu görevlilerinin kıyafet özgürlüğünün kısıtlanmasında adil bir dengenin kurulması kaçınılmazdır. Bu dengenin sağlanabilmesi için kısıtlamanın demokratik toplumun gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKıyafet Özgürlüğüen_US
dc.subjectKamu Görevlilerien_US
dc.subjectBireysel Otonomien_US
dc.subjectDemokratik Toplumen_US
dc.subjectİnsan Haklarının Kısıtlanmasıen_US
dc.subjectDanıştayen_US
dc.titleKamu görevlilerinin kıyafet özgürlüğü üzerine düşünceleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage283en_US
dc.identifier.endpage303en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record