Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraburun, Ahmet Çağrı
dc.date.accessioned2022-09-05T10:54:29Z
dc.date.available2022-09-05T10:54:29Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26791
dc.description.abstractBenzofuran, endüstride ve ilaç sektöründe yaygın olarak işlev gören kaynaşmış bisiklik bir yapıdır. Benzofuranın ekonomik faydaları ve sentezleme kolaylığı, onu daha sonraki araştırma çalışmaları için bir kullanışlı bir hedef haline getirmektedir. Bu tezde, yeni terapötik ajanlar tasarlamak için temel bir yapı olarak benzofuran seçilmiştir. Literatür incelemelerimizde, Alzheimer hastalığının (AH) palyatif tedavisinde kullanılabilecek yeni asetilkolin esteraz (AChE) inhibitörlerinin tasarımı için, benzofuran iskeletinin uygun bir ana yapı olacağı değerlendirilmiş, toplam 42 hibrit benzofuran ve piperazin türevi tasarlanmıştır. Tasarlanan moleküller, referans AChE inhibitörü donepezil'e benzer şekilde enzimin aktif bölgesine bağlanma uyumuna sahip olacak şekilde planlanmışlardır. Hedef ürünlerin tümü başarıyla sentezlenmiş ve yapıları NMR, IR ve kütle spektrometrisi ile aydınlatılmıştır. Biyolojik aktivite çalışmaları, AChE, butirilkolin esteraz (BChE) ve ß-amiloid (Aß) üzerinde in vitro testler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, D25, D30, D40 ve D41 adlı dört bileşiğin aktif olduğunu ve AChE'ı inhibe ettiğini gösterirken, BChE'a karşı herhangi bir aktivite gözlemlenmemiştir. Öte yandan, bileşik D25 ve D41, referans inhibitör ile karşılaştırılabilir seviyede iyi Aß agregasyonu inhibitör aktivitesi gösterirken, D30 ve D40 daha zayıf bir Aß agregasyonu inhibitör aktivitesi göstermiştir. Sitotoksisite araştırması, bu bileşiklerin makul güvenliğe sahip olduğunu göstermiştir. Aktif bileşiklerin bağlanma modlarını analiz etmek için moleküler yerleştirme analizi yapılmıştır. Bu tezdeki aktif bileşiklerin, AH'nın tedavi stratejilerinde yararlı ajanlar oldukları ve daha ileri çalışmalar için değerlendirilmeleri düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi -Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenzofuranen_US
dc.subjectAlzheimer Hastalığıen_US
dc.subjectAsetilkolin Esteraz İhibitörüen_US
dc.subjectMoleküler Modellemeen_US
dc.titleSynthesis and biological activity studies of some new benzofuran derivativesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDawbaa, Sam Ali Mohammed Mohammed


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record