Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Aydın Ziya
dc.contributor.authorKaradağ, Nejdet
dc.date.accessioned2005-05-17T15:15:52Z
dc.date.available2005-05-17T15:15:52Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3005
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 247491en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin 2003-2004 öğretim yılında, öğretim programlarında yer alan dersler için çoktan seçmeli soru hazırlamakla görevli "soru yazarları"nın, soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi amaç edinilmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: ·Soru yazarları, soru hazırlama sürecinde ne tür güçlüklerle karşılaşmaktadırlar? ·Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler cinsiyete göre değişiklik göstermekte midir? ·Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler akademik unvana göre değişiklik göstermekte midir? ·Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler görev yapılan fakülteye göre değişiklik göstermekte midir? ·Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim etkinliğine katılıp katılmama durumuna göre değişiklik göstermekte midir? Araştırmaya, "Prof.Dr.", "Doç.Dr.", "Yard.Doç.Dr.", "Öğr.Gör." ve "Araş.Gör." unvanlarına sahip 95 soru yazarı katılmıştır. Araştırmayla, soru yazarlarının çoktan seçmeli soru hazırlama konusunda eğitim ihtiyacı duyup duymadıkları da belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilen bazı istatistiksel işlemler (cinsiyet ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili eğitim etkinliğine katılıp katılmama değişkenleri için t-testi, akademik unvan ve görev yapılan fakülte değişkenleri için tek yönlü varyans analizi) sonucunda, cinsiyetin, akademik unvanın, görev yapılan fakültenin ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili eğitim etkinliğine katılıp katılmama durumunun çoktan seçmeli soru hazırlama sürecinde karşılaşılan güçlükler açısından istatistiksel olarak belirleyici değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, soru yazarlarının büyük çoğunluğunun soru hazırlama konusunda yapılacak bir eğitim etkinliğine katılmak istedikleri de belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖlçme ve değerlendirme, Eğitimdeen_US
dc.titleAçıköğretimde ölçme ve değerlendirme : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde soru yazarlarının soru hazırlamada karşılaştıkları güçlükleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 148 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record