Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Cengiz Hakan
dc.contributor.authorKoçdar, Serpil
dc.date.accessioned2016-04-04T15:30:11Z
dc.date.available2016-04-04T15:30:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3028
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 28149en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de uzaktan yüksek eğitim programlarının akreditasyonuna yönelik bir çerçeve geliştirmektir. Nitel iki evre içeren (NİTEL?NİTEL) araştırma, tek yöntemin kullanıldığı çok evreli ardışık karma model olarak desenlenmiştir. İlk evrede, 28 kişiden oluşan bir uzman panelinin olduğu üç turlu bir Delfi çalışması ile hem nicel hem de nitel veriler toplanmıştır. İkinci evrede ise 21 uzmanın yer aldığı bir odak grup görüşmesi ile nitel veriler toplanmıştır. Uzmanların seçiminde her iki evrede de amaçlı örneklem ve kartopu örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Birinci evrede elde edilen nitel veriler betimsel olarak, nicel veriler frekans dağılımları, merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın ikinci evresinde, odak grup görüşmesi ile toplanan nitel veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada, kapsamlı bir alanyazın taramasına ve elde edilen bulgulara dayalı olarak yeni açılacak uzaktan eğitim programları için bir ön akreditasyon ve mevcut programlar için akreditasyon yenilemesi sürecini içeren bir çerçeve önerilmiştir. Buna ek olarak, akreditasyon sürecinde kullanılmak üzere yeni açılacak programlar için 35; mevcut programlar için 42 ölçüt geliştirilmiştir. Bunların yanı sıra, yurtdışından uzaktan eğitimle alınan diplomaların denklik süreci için bir çerçeve önerilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan öğretimen_US
dc.subjectAkreditasyon (Eğitim) -- Türkiyeen_US
dc.titleUzman görüşlerine göre Türkiye'de uzaktan eğitim programlarının akreditasyonuen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 207 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record