Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇilenti, Kamuran
dc.contributor.authorÖzkan, Adil
dc.date.accessioned2015-06-30T10:54:09Z
dc.date.available2015-06-30T10:54:09Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3170
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6232en_US
dc.description.abstractBu araştırma, Kütahya çini atelyelerinde çalışan elemanlar sıraltı tekniğindeki çalışmalarda, Eğitim Teknolojisi ilkelerine ne ölçüde uymaktadırlar sorusuna cevap aranmak üzere yapılmıştır. Araştırma, iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada sıraltı tekniği ile ilgili ilkeleri saptamak üzere jüri kurulmuş ve sözü edilen ilkeler belirlenmiştir. İkinci aşamada ise deneklere sıraltı tekniğinde uygulama yaptırılmıştır. Araştırmanın evrenini Kütahya çini atelyelerinde çalışan elemanlar oluşturmaktadır. Denek olarak 21 eğitim görmüş, 15 eğitim görmemiş eleman yansız örnekleme yoluyla seçilmiştir. Deneklere çini karolar üzerine lale ve karanfil motifleri çizmeleri ve boyamaları istenmiştir. Jüri tarafından 0-100 puan arası değerlendirme skalası hazırlanmış ve her çini karo tek, tek desen, renk ve işlevsellik yönünden değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen veriler varyans analizi ve küçük örneklemli t testi ile sınanmıştır. Sıraltı tekniği çalışmalarında eğitim görmüş olanların eğitim görmüşolanların eğitim görmemişlere oranla daha başarılı oldukları bulunmuştur. Öneri olarak şunlar getirilebilir. Kalite ürünler elde etmek için çini atelye ve fabrikalarında eğitim görmüş elemanlar istihdam edilmelidir. Halen çalışan eğitimsiz elemanlar, hizmetiçi eğitime tabi tutulmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÇinien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.titleÇini işçiliğinin kalitesinde eğitim görmenin etkililiğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 82 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record