Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHızal, Alişan
dc.contributor.authorÖzden, Metin
dc.date.accessioned2014-05-26T17:45:20Z
dc.date.available2014-05-26T17:45:20Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3172
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6843en_US
dc.description.abstractAraştırma, coğrafya öğretiminde programlı öğretim yönteminin etkili olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ele alınan bulgular, Eskişehir Cumhuriyet Lisesi 4-E ve 4-G sınıfı öğrencileri ve lise birinci sınıf coğrafya dersi ''Harita Bilgisi'' ünitesiyle sınırlandırılmıştır. Denekler, ortaokul diploma notları, karnelerindeki coğrafya notları ve düzey belirleme testinden aldıkları puanlara göre eşleştirilmişlerdir. Eşleştirilmiş grupları oluşturmak için her sınıftan 30 öğrenci seçilmiş ve 60 öğrenci bir araya getirilmiştir. Öğrencilerin ön öğrenmelerle ilgili bilgi eksikleri giderildikten sonra, daha önceden hazırlanan sınama aracı iki gruba da ön test olarak uygulanmıştır. Sonra, kontrol grubuna öğretmen tarafından geleneksel yöntemle konu sunulmuş, deneme grubuna da programlı materyaller dağıtılarak kendi kendilerine öğrenmeleri sağlanmıştır. Öğretim sonunda iki gruba da aynı sınama aracı son test olarak uygulanmıştır. Grupların, ön test ve son test ortalama puanları arasındaki farkın değişik öğretim yöntemlerinden ileri gelip gelmediği % 5 anlamlılık düzeyinde araştırılmıştır. Sonuçta: 1) Deneme ve kontrol gruplarının son test aritmetik ortalamaları arasında deneme grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 2) Deneme grubundaki kız ve erkek deneklerine ön test ve son test puanları aritmetik ortalamaları arasında, kız öğrenciler lehine bir fark bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtaöğretimen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectProgramlı öğretimen_US
dc.titleCoğrafya öğretiminde programlı öğretim yönteminin uygulanabilirliğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 137 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record