Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğaoğlu, Esmahan
dc.contributor.authorOktaylar, Alper
dc.date.accessioned2015-12-07T17:11:29Z
dc.date.available2015-12-07T17:11:29Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3297
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 168849en_US
dc.description.abstractBu araştırma ile resmi genel liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin görüşlerinin neler olduğunu ve bu görüşlerinde mesleki kıdeme göre fark olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde desenlenen araştırma, 2001-2002 eğitim-öğretim yılı Bahar Döneminde Eskişehir il merkezindeki 13 genel lisede görev yapan 285 öğretmen ve 37 yönetici üzerinde gerçekleştirilmiş; 230 öğretmen ve 37 yöneticiden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen, iki bölüm ve toplam 49 maddeden oluşan "Öğrenen Örgüt Kültürünün Özellikleri Anketi" ile toplanmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin görüşleri yüzdelerle verilmiştir. Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinde mesleki kıdemlerine göre fark olup olmadığı tek yünlü varyans analizi ile belirlenmiştir. Araştırmada yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir.Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, öğretmen ve yöneticilerin öğrenen örgüt kültürünün genel özellikleri ile öğrenen örgüt kültürünün alt boyutlarından; birey sorumluluğuna, okul vizyonuna, bilgi edinimi, paylaşımı ve bilgi teknolojilerinin kullanımına ilişkin özelliklere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin mesleki kıdemlerine göre farklı olmadığı saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul yöneticilerien_US
dc.subjectİşletme kültürüen_US
dc.subjectÖğretmenleren_US
dc.subjectEğitim yönetimien_US
dc.subjectÖrgütsel davranışen_US
dc.titleÖğretmen ve yöneticilerin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 82 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record