Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzen, Dinçer
dc.contributor.authorKanlı, Mehmet
dc.date.accessioned2014-07-01T17:31:17Z
dc.date.available2014-07-01T17:31:17Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3589
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91308en_US
dc.description.abstractResim sanatında, fon ve figürü oluşturan; renk, leke, ışık- gölge gibi evrensel sanat kuramlarıdır. Bu kuramlarla, espas, derin- lik, boyut gibi unsurlar oluşturulur. Renk ve renklerin kanunları, zıtlıklar, değer farklılıkları, onları birbirlerinden ayıran mesafe ve aralıklar, resimde biçimleri oluşturur. Bütün bu elemanların bir araya gelmeleri sonucunda bir resim meydana gelir. Formlar, ritmler, biçim- lerin gelişmesi doğadan değil, resmin kendi değerlerinden hareketle- nir. Türk resminin 19.yy.'dan önceki örnekleriyle, genel olarak el yazması kitap resmine dayandığını biliyoruz. 199. yy.'da da minyatür resmine Batı yöntemleri girmeye başlamıştır. Sanatımızın tuval üzerine yağlıboya teknikleriyle çağdaş figüratif açılıma sahne olan ilk dönemi 19. yy. yarısı, hatta sonlarıdır. Sanayii Nefise döneminde asker ressamlarla figüre ağırlık ve- ren çalışmalar yapılmıştır. 1914 kuşağı sanatçılarda figür, kompozis- yon sorunlarına olan duyarlılık ilk kez artmıştır. Türk resminde empresyonist anlamda ve fotoğraftan yapılan ça- lışmalara tepki olarak D Grubu ortaya çıkmış ve Türkiye'de dışavurumcu sanatın öncüleri olmuşlardır. Abidin Dino, Nurullah Berk, Zeki Faik izler, Elif Naci, Cemal Tollu ve haykaltraş Zühtü Müridoğlu'ndan o- luşan bu grup daha sonra kendilerine dönem dönem katılan sanatçılarla sayıları artmıştır. Bu grup fon ve figür çözümlerini sanatın evrensel yöntemlerine dayalı olarak dışavurumcu bir yolla çözümlemeye gitmiş- lerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFigüratif resimen_US
dc.titleResim sanatında fon ve figür çözümleri açısından D grubuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage117 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record