Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnce, Metin
dc.contributor.authorYılmaz, Oya
dc.date.accessioned2014-07-02T17:14:44Z
dc.date.available2014-07-02T17:14:44Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3670
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 163993en_US
dc.description.abstractEğitim sistemimizin önemli sorunlarından biri de sanat eğitimi derslerinde yaratıcılığın gelişimine yeterince önem verilmemesidir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde yeniliğe açık, esnek, olayları farklı açılardan görebilen ve sorunlara, değişik yaklaşımlar getirebilen yaratıcı kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yaratıcılığın ortaya çıkabilmesi ve gelişebilmesi için uygun ortamların hazırlanması gerekir. Eğitim sistemimizde son yıllarda bilime ağırlık verilerek sanat eğitimine gereken ağırlığın verilmediği, yaratıcılığın engellendiği düşünülmektedir. Oysa bilim ve teknoloji düşünme ve sanatla bütünleştiği oranda toplumun ilerlemesi sağlanabilir. Bu nedenle çalışmada sanat eğitimi programlarında yaratıcılığın engellenip engellenmediği araştırılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı: Türkiye’deki İlköğretim Okullarındaki sanat eğitiminde yaratıcılık etkinliklerinin genel bir değerlendirmesi yapılarak ilköğretim öğrencilerinde yaratıcılığa ket vuran problemleri saptamaya çalışmaktır. 2000-2001 öğretim yılında Eskişehir ilinde bulunan Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş İlköğretim okulu l.,2.,3.,4.,6.,7. sınıf öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplamak için önce kaynak tarama yöntemi kullanılmış, daha sonrada Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş ilköğretim okullarındaki öğrencilere eleman olarak verilen ağaç, ev, kuş formları çalıştırılarak elde edilen resimler verileri oluşturmuştur. Araştırma sonunda sanat eğitimi derslerinde yaratıcılığın engellenmemesi için çocuğun (evresindeki uyaranların zenginleştirilmesi, değişik teknikler kullanılarak öğrenim ortamını zenginleştirilmesi ve özgür bir ortam hazırlanmasına yönelik bir takım öneriler getirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanat -- Öğretimen_US
dc.subjectYaratıcı yetenek, Çocuklardaen_US
dc.titleSanat eğitiminde yaratıcılığın sanat derslerine yansımasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 133 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record