Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEdeer, Şemsettin
dc.contributor.authorGüneş, Deniz
dc.date.accessioned2014-07-02T17:12:04Z
dc.date.available2014-07-02T17:12:04Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3671
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164108en_US
dc.description.abstractHer çağ, kendi yaşam biçimine göre sanatı yorumlamış ve keşfetmiş buna bağlı olarak da tarihsel süreç içinde sanat devamlı değişikliğe uğrayarak gelişmiştir. Sanat tarihinde yansıtmacılıktan, yaratıcılığa geçiş aşamalarında değişen sanat anlayışının bir ürünü olan, yeni ve özgün bir anlatım dili oluşturan "kolaj" bu açıdan sanatın gelişiminde bir dönüm noktası olmuştur. Araştırmanın ilk aşamasında, endüstri çağının getirdiği değişimin ve geçmişi sorgulama arayışlarının ilk olarak ifade bulduğu "kolaj" sanatının kendi dönemi içinde irdelenmesi ve kolajın plastik sanatlar üzerindeki etkisine değinilmiştir. Bu bağlamda, teknolojinin, sanatın biçimi ve işlevi üzerindeki belirleyici rolünü araştırmak amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise bu tekniğin günümüz sanat eğitimi bağlamında ilköğretim düzeyinde ele alınarak, sanat eğitiminin uygulama alanı olan resim-iş derslerinde, görsel ifadeyi ve içeriği zenginleştirici bir araç olarak nasıl kullanıldığı, eğitsel değeri bu tekniğin uygulanış biçimini ve verimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler (bireysel farklılıklar, farklı yaş grupları, çevre, mekan vb.) ele alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmada bilgilerin analizinde "belgesel tarama" yöntemi uygulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKolajen_US
dc.titleSanat eğitiminde görsel ifade aracı olarak kolajın yerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 138 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record