Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtalayer, Faruk
dc.contributor.authorÖztürk, Nazmiye
dc.date.accessioned2014-07-02T17:14:05Z
dc.date.available2014-07-02T17:14:05Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6659
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 155839en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temelinde, aşağıdaki ön koşullar bulunmaktadır: * Tasarlama eylemi, bilinmeyen veya gizemli bir olay değildir. Aşamaları açıklanabilen ve çözümlenmiş bir eylemdir. * Yaratıcılık tasarım için çok önemlidir. Yaratıcılığın yöntemler aracılığıyla öğrenilebilirliği ve öğretilebilirliği vardır. Bu önkoşulların gerektirdiği netlik ile "Tasarım nasıl yapılır?" sorusuna verilmiş cevaplar araştırılmıştır. Bu çalışmada amaçlanan, tasarlama eyleminde ve tasarım eğitiminde, deneysel tasarım ve yaratıcılık yöntemleine işlerlik kazandırılması ve bu yolla yeni bir tasarım anlayışı için bir basamak oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, birinci bölümde, tasarım ve süreç kavramları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tasarım ve süreç olarak ikiye ayrılan bu bölüm, tasarımın tarihsel gelişiminin anlatıldığı, yaratıcılığa ilişkin belirlemelerin bulunduğu, tasarımın aşamalarının sıralandığı alt bölümlerden oluşmaktadır. İkinci bölümde, tasarım ve yaratıcılık yöntemlerine genel bir bakış bulunmaktadır. Bu genel bakış çerçevesinde, yöntemler kısaca tanıtılmakta, şekiller aracılığı ile anlatılmakta, şemalaştırılmakta ve örneklenmektedir. Tasarımın yöntembilimsel yönü, bu bölümde ortaya konmaktadır. Üçüncü bölümde ise, önceki bölümde kısaca ele alınan yöntemlerin bir kısmı kapsamlı olarak incelenmektedir. Toplam beş adet yöntem, bu bölümde ayrıntılandırılmış, yönteme bağlı süreçlerin aşamaları şemalaştırılmış ve yöntem uygulamaları örneklerle açıklanmıştır. Sonuç bölümünde, tasarım ve yaratıcılık yöntemlerine ait olgular ve bulgular değerlendirilmektedir. Tasarım ve yaratıcılık yöntemlerinin gerekliliği vurgulanmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratmaen_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.titleTasarım sürecinde yaratıcılık yöntemlerine kuramsal bir yaklaşımen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentGüzel Sanatlar Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[XIII], 154 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record