Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaptan, B. Burak
dc.contributor.authorÖzsavaş, Nilay
dc.date.accessioned2016-06-07T15:51:39Z
dc.date.available2016-06-07T15:51:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6678
dc.descriptionTez (sanatta yeterlilik) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 383752en_US
dc.description.abstractİçmimarlık, insanların gereksinimleri doğrultusunda işlevsel ve estetik, mekan detayları ile ilgili fiziksel ve psikolojik yönden nitelikli mekan tasarımları yapan meslek alanıdır. İç mekan tasarımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli bazı tasarım ögeleri bulunmaktadır ve bunlardan birisi de renktir. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalar üzerine renk bilgisi, renk ve mekan algısı, rengin psikolojik etkileri ve iç mekanda rengin yeri ve önemi hakkında kuramsal bir alt yapı oluşturulmaktadır. Bir değerlendirme ölçütü olarak renk, mekan ve insan etkileşiminde önemli bir yere sahip olmasına rağmen Türkiye'deki içmimarlık eğitim programlarında gerekli öneme sahip değildir. Bu çalışma kapsamında öğrencilerin renk bilgisini değerlendirmek ve ders içeriği oluşturmak amaçlı bir çalıştay yapılmıştır. Çalıştay uygulamaları uzmanlar tarafından değerlendirilip istatiksel analizi yapıldığında, iç mekanda renk bilgisi konusunda öğrencilerin eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. Bu eksikliklere göre önerilen dersin içerikleri oluşturulmaktadır. İçmimarlık eğitimindeki eksikliklerin giderilmesi nitelikli bir eğitim ve mesleki açıdan gelişim sağlayacaktır. Yapılan tüm araştırma ve uygulamalar sonucunda oluşturulan bu dersin, eğitim programlarında zorunlu ders kapsamına alınmasının eğitime destek olması hedeflenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRenk, İç dekorasyondaen_US
dc.titleRenk : bir değerlendirme ölçütü olarak iç mekan tasarımındaki önemi ve bir ders içeriği önerisien_US
dc.title.alternativeRenk: bir değerlendirme ölçütü olarak iç mekan tasarımındaki önemi ve bir ders içeriği önerisi.en_US
dc.typeartThesisen_US
dc.contributor.departmentGüzel Sanatlar Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 120 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record