Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTunçel, Muzaffer
dc.contributor.authorAltıokka, Göksel
dc.date.accessioned2014-10-28T17:45:29Z
dc.date.available2014-10-28T17:45:29Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6955
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99625en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, insan organizmasındaki sıvılarda duyarlı klorür tayini amacıyla klorür tayin yöntemleri analitik açıdan gözden geçi- rilmiştir. İncelenen yöntemler arasında volumetrik olanların duyarlık açısından iyi sonuç verdiği fakat çok miktarda numuneye ihtiyaç gösterdiği, atomik absorpsiyonla indirek klorür tayininin duyarlı fakat uzun zaman aldığı bulunmuştur. Hg(SCN)2 deki Hg++iyonu ile bileşik yaparak SCN-iyonlarının açığa çıkması ve SCN- iyonlarının spektrofotometrik tayinine dayalı klorür tayin yöntemi ile en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu yönte- min incelenen yöntemler arasında duyarlık açısından diğerlerine denk, süre olarak onlardan kısa, çok numunenin analizinde kullanılabilecek ve kit haline getirilmeye elverişli, az miktar numunede analiz yap- maya olanak veren bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlorürleren_US
dc.titleKimyasal ve biyolojik ortamlardaki klorür iyonu tayini için çeşitli yöntemlerin karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 31 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record