Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğrukol, Dilek
dc.contributor.authorTilki, Döndü Tuğçe
dc.date.accessioned2015-10-13T13:44:56Z
dc.date.available2015-10-13T13:44:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6973
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450324en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, rutin'in fitonutrient tabletlerinde miktar tayini için kapiler elektroforez yöntemi tarif edilmektedir. Çalışma tamponu olarak, 50 mM borat tamponu (pH 9.3) çözeltisi kullanılmıştır. Rutin yanıtları, diyot dizisi detektör kullanılarak 265 nm'de kaydedilmiştir ve enoksazin iç standart olarak kullanılmıştır. Yöntemin kesinliği ve doğruluğu, doğrusal aralığı, saptama ve tayin sınırı gösterilmiştir. Sinyal/gürültü oranı 3.3 kriterine göre yöntemin saptama sınırı olarak 4.33x10"6 M ve sinyal/gürültü oranı 10 kriterine göre tayin sınırı olarak 1.31x10-5M değerleri hesaplanmıştır. Kapiler elektroforez yönteminin rutin içeren ticari preparatlara uygulanması ile elde edilen sonuçlar, standart yöntemler olan UV-spektrofotometri ve yüksek performanslı sıvı kromatografısi yöntemlerinin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yöntemler arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur. Bu çalışmada önerilen kapiler elektroforez yönteminin kesin, doğru, duyarlı ve ucuz bir yöntem olduğu söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRutinen_US
dc.subjectKapiller elektroforezen_US
dc.titleRutin'in kapiler elektroforez yöntemi ile fitonutrient tabletlerinde miktar tayinien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 23 s. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record