Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğrukol, Dilek
dc.contributor.authorKıral, Miray
dc.date.accessioned2015-11-04T10:48:45Z
dc.date.available2015-11-04T10:48:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6979
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 689322en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, nebivololün yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi uygulanarak floresans dedeksiyon ile tabletlerinde miktar tayini için hızlı, kolay, seçici ve hassas bir yöntem geliştirilmesi ve geçerliliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Nebivolol tayini için en uygun cihaz ve analitik koşullar olarak Gemini C? fenil kolon varlığında ACN:formik asit (50mM) (25:75,h/h) hareketli faz sistemi, 0.9 mL/dak akış hızı, 10 ?L enjeksiyon hacmi, 282 nm uyarma dalga boyu ve 310 nm yayma dalga boyu belirlenmiştir. Yöntem 1.03x10??-5.15x10?? M(0.42-2.09?g/mL) derişim aralığında doğrusal bulunmuştur. Yöntemin doğrusal aralıkta doğru ve kesin sonuçlar ürettiği gösterilmiştir.Saptama ve tayin sınırı 18.5 ng/mL ve 55.9 ng/mL olarak hesaplanmıştır. Yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi ile ticari tabletlerde yapılan nebivolol içerik analizi sonucunda % nebivolol içeriğinin USP 29 (The United StatesPharmacopeia,2006) belirtilen içerik koşullarını sağladığı belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNebivololen_US
dc.subjectYüksek hareketli sıvı kromatografisien_US
dc.titleNebivolol'ün farmasötik preparatlarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile miktar tayinien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 39 s. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record