Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrak, Coşkun
dc.contributor.authorCerrah, Ali Onur
dc.date.accessioned2010-04-26T15:45:47Z
dc.date.available2010-04-26T15:45:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7019
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 189666en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, profesyonel ve amatör futbolcuların 6 farklı vuruş tekniği sırasında, rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL), vastus medialis (VM), biceps femoris (BF) ve gastrocnemius (GAS) kas gruplarında oluşabilecek kassal aktivasyon farklılıklarının ve farklı vuruş teknikleri sonucu oluşan top hızı ile izokinetik kuvvet parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 17 amatör (yaş: 23.2±2.9yıl, antrenman yaşı: 12.4±2.6yıl) ve 14 profesyonel (yaş: 22.5±2.8yıl, antrenman yaşı: 12.8±2.9yıl) olmak üzere toplam 31 erkek futbolcu gönüllü katılmıştır. Araştırmada, elektromiyografi (EMG) sistemi kullanılarak altı farklı vuruş tekniğinin uygulanışı sırasındaki topa vuruş bacağına ait kassal aktivasyon ölçümleri yapılmıştır. 15m uzaklıktan hedef kaleye doğru gerçekleştirilen isabetli vuruşlara ait top hızları radar yardımıyla tespit edilmiştir. İzokinetik (konsantrik/konsantrik) testler her iki dizde 60, 180, 240 ve 300°sn-1 açısal hızlarda 3 tekrar submaksimal ve 5 tekrar maksimal şekilde yapılmıştır. Amatör ve profesyonel futbolcularda altı farklı vuruş tekniğinin uygulanışı sırasında ortaya çıkan kassal aktivasyon farklılıklarının analizi için çift taraflı Student-t testi kullanılmıştır. Amatör ve profesyonel sporculara ait izokinetik kuvvet değerlerinin ve altı farklı vuruş tekniğinde ortaya çıkan top hızlarının karşılaştırılması için t-testi kullanılmıştır. İzokinetik kuvvet parametreleriyle altı farklı vuruş tekniğinde ortaya çıkan top hızı değerlerinin ilişkisini açıklamak için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan kassal aktivasyon değerlendirmelerine göre VM, VL ve GAS kaslarında, iç, iç üst, iç üst falsolu, üst, dış üst ve dış üst vuruşun uygulanışı sırasında profesyonel ve amatör sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) belirlenmiştir. Her ne kadar izokinetik ekstansiyon ve fleksiyon zirve tork değerleri arasında istatistiksel bir anlamlılık ortaya çıkmasa da, 60, 180 ve 240°.sn-1 açısal hızlarına ait fleksiyon/ekstansiyon zirve tork oran ları açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p<0.05) oluşmuş ve profesyonel sporcular daha yüksek flek/eks zirve tork oranına ulaşmışlardır. Top hızları da, iç, iç üst falsolu, üst, dış ve dış üst falsolu vuruşlar açısında istatistiksel anlamlı bir farklılık (p<0.05) göstermiş ve profesyonel futbolcular amatörlere oranla daha yüksek top hızlarına ulaşmıştır. İzokinetik dinamometrede 60 ve 300°sn-1 açısal hızda oluşan zirve tork değerleri ile iç üst falsolu, üst, dış üst ve dış üst falsolu vuruşta oluşan top hızları arasında istatistiksel olarak pozitif bir ilişki (p<0.05) amatör futbolcularda bulunmuşken, profesyonel futbolcularda herhangi bir korelasyon oluşmamıştır. Sonuç olarak, her iki bacağa ait diz izokinetik kuvvet değerleri profesyonel futbolcularda top hızını tanımlayıcı bir faktör değilken, amatör futbolcularda bacak kuvveti top hızını etkilemektedir. Kassal aktivasyon stratejilerine göre, profesyonel futbolcular yüksek agonist düşük antagonist aktivasyon göstermektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre, farklı vuruşlara ait kassal aktivasyon değerlendirmeleri hareket analizi sistemiyle desteklenerek ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVuruş (Futbol)en_US
dc.subjectFutbol -- Öğretimen_US
dc.titleFutbolda farklı vuruş tekniklerinde kassal aktivasyonların ve top hızı-izokinetik kuvvet ilişkisinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 90 s. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record