Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülbahar, Kural
dc.contributor.authorSunal, Emine
dc.date.accessioned2014-11-12T10:30:27Z
dc.date.available2014-11-12T10:30:27Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7070
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 15558en_US
dc.description.abstractKronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodialize giren hastalarda E vitamini etkisinin ne olabileceğinin araştırıldığı bu çalışmada, ayrı- ca serum apo A-I, apo B, total kolestrol, trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, alfa-lipoprotein, beta-lipoprotein, prebeta-lipoprotein düzeylerine bakıldı. Sağlıklı 14 kişinin oluşturduğu kontrol grubu ile 14 kişinin oluşturduğu hasta grubundan elde edilen bulguların istatistiksel de- ğerlendirilmesinde, hemodializ grubunda apo A-I, apo B, HDL-koleste- rol lipoprotein ve vitamin E düzeylerinin kontrol grubunda ileri dü- zeyde düşük (p[0,001), trigliserid, VLDL-kolesterol ve prebeta-lipop- rotein düzeylerinin ileri düzeyde yüksek (p[0,001) olduğu, total ko- lesterol, LDL-kolesterol, beta-lipoprotein düzeyleri ile apo A-I/apo B oranının kontrol grubundan farksız (p]0,05) olduğu görüldü. Hemodializ grubunda E vitamini verilmesi sonrası apo A-I, apo B, alfa-lipoprotein, vitamin E düzeyleri, E vitamini verilmesi öncesi de- ğerlerinden önemli düzeyde (p[0,01), total kolesterol, HDL-kolesterol düzeyleri ise ileri düzeyde (p[0,001) yüksek olduğu görüldü. Triglise- rid, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, prebeta-lipoprotein, beta-lipop- rotein değerlerinin ve apo A-I/apo B oranının E vitamini verilmesi sonrasında önemli olmadığı görüldü. Hemodializ grubunda E vitamini verilmesi öncesinde tip IV hiper- lipoproteinemi gösteren iki hastanın E vitamini verilmesi sonrasında normolipoproteinemi olduğu gözlenmiştir. Kronik böbrek yetmezliğinde E vitamini verilmesi sonrası apo A-I, HDL-kolesterol ve alfa-lipoprotein düzeylerindeki yükselme nedeniyle, kardiovasküler hastalıkların gelişmesinin önlenmesinde veya gecikti- rilmesinde E vitamininin etkili olabileceği kanısındayız.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKronik böbrek yetmezliğien_US
dc.subjectLipoproteinleren_US
dc.subjectVitamin Een_US
dc.subjectLipidler -- Metabolizmaen_US
dc.titleKronik böbrek yetmezliğinde hemodialize giren hastalarda Alfa- Tokoferol'un lipid metabolizmasına etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 38 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record