Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTopbaş, Seyhun
dc.contributor.authorTadıhan, Elçin
dc.date.accessioned2013-07-19T11:45:08Z
dc.date.available2013-07-19T11:45:08Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7104
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 346091en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, sulkus vokalis hastalarında algılanan diplofoni ile MDVP ses analiz programı kullanılarak yapılan ses analizlerinde subharmonik bileşenler derecesi (DSH) parametresi arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma deseni, geriye dönük veri kontrollü araştırma modelidir. Araştırmanın ömeklemi için, İstanbul Cerrahi Hastanesi KBB Majör Kliniği'ne 2000-2005 yılları arasında başvurmuş ve yalnız sulkus vokalis tanısı almış, 22-55 yaş arası 30 kişi hasta grubu olarak seçilmiştir. Kontrol grubu ise, hiçbir ses rahatsızlığı bulunmayan 22-55 yaş arası 30 kişiden oluşturulmuştur. Hasta grubuna ait veriler, hasta dosyalarının incelenmesi ile sağlanmıştır. Kontrol grubuna ait veriler, ise MDVP akustik ses analiz programı kullanılarak elde edilmiştir. MDVP akustik ses analiz programında TFF, TFK, jitter, shimmer, NHR, SPI ve DSH parametreleri incelenmiştir. Sonuç olarak, diplofoni hem sulkus vokalis ile hem DSH parametresi ile ilişkili bulunmuştur. Hasta ve kontrol gruplarındaki katılımcıların yapılan MDVP analizinde aldıkları parametrelerin birbirinden anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Hasta ve kontrol gruplarındaki kadın katılımcıların yapılan MDVP analizinde aldıkları parametrelerin birbirinden anlamlı düzeyde farklılaştığı; erkek katılımcıların TFF, TFK jitter, SPI, DSH parametrelerin de görülen anlamlı farklılığın shimmer ve NHR parametreleri açısından görülmediği bulunmuştur. Hasta grubundaki kadın ve erkek katılımcıların TFF ve TFK'leri arasında görülen anlamlı farklılık diğer parametreler açısından bulunamamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, sulkus vokaliste temel frekans ve diplofoninin, sulkus vokalis tanısının konmasında ve hastalığın tedavisinde önemli olduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSes bozukluklarıen_US
dc.titleSulkus vokalis hastalarında algılanan diplofoni ile subharmonik bileşenler derecesi parametresi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 38 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record