Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEge, Pınar
dc.contributor.authorDurmaz, Zahide
dc.date.accessioned2011-03-01T16:03:37Z
dc.date.available2011-03-01T16:03:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2011/976338.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7140
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 179679en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, kekemelik ile sıralı motor becerilerin öğrenilmesi ve otomatikleşmesi arasındaki potansiyel ilişkiyi araştırmak amacıyla; gelişimsel kekemeliği olan çocuklar ile gelişimsel kekemeliği olmayan çocukların konuşmadaki sıralı motor beceri öğrenme ve otomatikleşme kapasitelerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın diğer amaçları, kekeme ve kekeme olmayan grupların konuşmadaki motor performanslarının karşılaştırılması ve işitsel geribildirimin maskelenmesinin grupların performansları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubu, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 12 kekeme ve 12 kekeme olmayan çocuktan oluşmaktadır. Katılımcıların anlamsız bir sözcüğün tekrarlanmasına dayanan sözcük tekrarı görevindeki motor performansları üç farklı koşulda test edilmiştir: tek görev koşulu, iki görev koşulu ve işitsel geribildirimin maskelenmesi koşulu. Katılımcıların motor performanslarının göstergesi olarak, sözcüğün söylenme süresi esas alınmıştır. Tek görev koşulunda, grupların öğrenme kapasitelerinin değerlendirilmesi için, artan pratik miktarının grupların sözcüğü söyleme süreleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada grupların otomatikleşme kapasitelerini araştırmak için ikili-görev yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem doğrultusunda, iki görev koşulunda sözcük tekrarı görevinin ikinci bir görevle (işitsel uyarana tepki verme görevi) birlikte gerçekleştirilmesinin grupların anlamsız sözcüğü söyleme süreleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. İsitsel geribildirimin maskelenmesi koşulunda ise, işitsel geribildirimin belli bir düzeyde engellenmesinin grupların sözcüğü söyleme süreleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, anlamsız sözcük tekrarı görevinde kekeme ve kekeme olmayan katılımcılar arasında motor öğrenme ve otomatikleşme farklılıkları bulunduğuna dair anlamlı bir bulguya ulaşılmamıştır. Bununla birlikte, hem anlamsız sözcük tekrarı hem de işitsel uyarana tepki verme görevinde kekeme grubun kekeme olmayan gruba kıyasla tüm kosullarda önemli düzeyde yavaş performans sergilediği bulgusuna ulaşılmıstır. İşitsel geribildirimin maskelenmesi koşulunda ise işitsel geribildirimin engellenmesinin grupların sözcüğü söyleme süreleri üzerinde etkisi olmadığı gözlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKekemelik, Çocuklardaen_US
dc.subjectKonuşma bozuklukları, Çocuklardaen_US
dc.titleKekeme ve kekeme olmayan çocukların konuşmadaki sıralı motor beceri öğrenme ve otomatikleşme kapasitelerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 49 s. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record