Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTunçel, Muzaffer
dc.contributor.authorErgun, Bülent
dc.date.accessioned2014-11-12T10:25:23Z
dc.date.available2014-11-12T10:25:23Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7253
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 18327en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, dünyanın değişik bölgelerinde halk arasında bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan Nerium oleander bitkisinin kanser hastalığı üzerindeki terapötik etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Muğla yöresinden toplanan bitkinin taze yaprakları su ile kaynatılarak elde edilen sulu ekstre diyalize tabi tutulmuştur. Diyalizat liyofilize edildikten sonra metanol ile muamele edilip metanole geçenler ayrılmıştır. Metanol fazı kolon kromatografisi yön- temiyle fraksiyonlara ayrılmış ve ince tabaka kromatografisi ile fraksiyonların içerdiği maddeler incelenerek steroid, flavonoid ve terpenoid yapıda oldukları saptanmıştır. Bu maddelerin laboratuvar koşullarında, in vitro ortamda tümör nekroz faktörü (TNF) testi ile, tümör hücrelerine karşı sitotoksisite için makrofajları aktive edici etkileri araştırılmıştır. TNF testinin mikroskobik ve spektrofotometrik verilerine daya- nılarak; flavonoid yapıdaki maddelerin tümör hücreleri üzerinde an- lamlı bir sitotoksisitenin oluşmasında etkili olmadıkları, steroid ve terpenoid yapıdaki maddelerin test koşullarında uygulanan bazı konsantrasyonlarda, makrofajları TNF salınımı için indükleyerek tümör hücreleri üzerinde zayıf bir sitotolsik etki oluşmasına neden olduk- ları sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNerium oleanderen_US
dc.titleNerium oleander'in bazı suda çözünen bileşiklerinin in vitro biyolojik etkilerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 45 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record