Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBilaç, A. Hadi
dc.date.accessioned2014-05-27T09:37:33Z
dc.date.available2014-05-27T09:37:33Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7361
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99557en_US
dc.description.abstractBu çalışmada değişik menşeli heparinler (Sigma grade I, Roth) Sephadex G 50 super fine sütunundan fraksiyonlandırılması yapılmıştır. Bu şekilde, fraksiyonlandırma çalışmalarında her iki ayrı menşeli he- parinden üçer fraksiyon elde edilmiştir. Elde edilen fraksiyonların metakromatik ve anti Xa aktivite tayinleri yapılmış, fraksiyon 1 ve 2 lerin metakromatik ve anti Xa aktivitelerinin düşük, fraksiyon 3'le- rin ise yüksek olduğu böylece metakromatik aktivite ile anti Xa akti- vitesi arasında doğru orantılı bir bağıntı olduğu saptanmıştır. Fransiyonlandırılmaları yapılan heparin Sigma grade I ve hepa- rin Roth'a ilaveten heparin Sigma grade II, Liquemine Rocheve heparin Novo 1 ente ile metakromatik aktivite ve rekalsifikasyon zamanı tayin- leri yapılmıştır. Metakromatik aktivite tayinlerinde Azur A, Azur I, Azur II ve metilen mavisi boyaları kullanılmıştır. Yapılan metakromatik aktivite tayini, rekalsifikasyon zamanı ve anti Xa aktivitesi tayinlerinde elde edilen değerler arasındaki korrelasyon incelenmiş gerek metakromatik tayin ile biyolojik tayin- ler arasında ve gerek ise biyolojik tayinlerin kendi aralarında kor- relasyon olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHeparinen_US
dc.titleHeparin üzerine çalışmalaren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage102 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record