Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Lütfi
dc.contributor.authorHegazy, Nahed
dc.date.accessioned2015-02-23T09:25:55Z
dc.date.available2015-02-23T09:25:55Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7369
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 110754en_US
dc.description.abstractKetorolak Trometamin (KT) analjezik-antiinflamatuvar aktiviteli, oral ve intravenöz uygulamadan sonra hızla absorplanan nonsteroidal bir ilaçtır. Plazma yarı ömrü 1.1-6.0 saattir. Çalışmanın ana amacı, KT'nin değişik farmasötik dozaj şekillerini (matrix tablet, mikrokapsül ve enterik kaplı film tablet) hazırlamaktır. KT'nin matriks tabletleri direk kompresyon tekniği ile hazırlandı. Bu amaçla polimer olarak karbopol 834, 934, 940 ve 1342 değişik konsantrasyonlarda kullanıldı. Hazırlanan önüç formülasyonda ağırlık sapması, sertlik, kırılabilirlik, çap-yükseklik kontrolleri, etken madde miktar tayini ve in vitro çözünme hızı tayini yapılmıştır. Etken madde miktar tayininde spektrofotometrik yöntem, in vitro çözünme hızı testlerinde ise döner sepet yöntemi uygulanmıştır. Her tabletin salım profili çizilerek, çözünme kinetiği incelenmiştir. Non-solvent ilavesiyle koaservasyon-faz ayrışımı tekniğinden yararlanılarak KT mikrokapsüller hazırlandı ve bu mikrokapsüllerden dissolüsyon incelendi. Kaplama materyali olarak Eudragit S 100 kullanıldı. Mikrokapsüller 1:1 ve 1:2 çekirdek-çeper oranına göre hazırlandı. USP XXII palet metodu ve UV-spektrofotometrik metod kullanılarak salım özellikleri incelendi ve kinetik olarak değerlendirildi. Püskürtme tekniği kullanılarak KT'nin enterik kaplı film tabletleri hazırlandı. Eudragit L 100 ve S 100 kaplama materyali olarak seçildi. PEG 4000 plastifiyan ajan olarak kullanıldı. Çekirdek tabletler direk kompresyon tekniği ile hazırlandı. Tablet özellikleri incelendi ve istatistiksel olarak değerlendirildi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKetorolak trometamin (İlaç)en_US
dc.subjectİlaçlar -- Doz formlarıen_US
dc.titleKetorolak trometaminin değişik farmasötik dozaj şekilleri üzerine çalışmalaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXi, 109 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record