Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Lütfi
dc.contributor.authorGöral, F. Hazal
dc.date.accessioned2015-10-12T16:12:14Z
dc.date.available2015-10-12T16:12:14Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7393
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 462191en_US
dc.description.abstractPolimerik ilaç taşıyıcı sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu taşıyıcılardan biri olmaya aday diblok ve triblok kopolimerlerin miselleri, çapraz bağlı miseller üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Polimerik miseller ilaç salınımındaki kullanımlarından dolayı önemli bir çalışma konusudur. Miseller genel olarak hidrofobik bir çekirdek ve hidrofilik bir dış çeperden oluşur. Bu yapı hidrofob özellikteki ilaç etkin maddeleri için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada hidrofob özellikte non-steroidal antienflamatuar bir ilaç olan meloksikam kullanılmıştır. Polimerik taşıyıcı sistem olarak Poli{2-(dimetilamino)etil metakrilat}- Poli{(2-(dietilamino)etil metakrilat} (DMA-DEA) diblok kopolimer %0.5 misel çözeltisi ve Poli{2-(dimetilamino)etil metakrilat} -Poli{2-(diizopropilamino)etil metakrilat}- Poli{2-(N-morfolino)etil metakrilat} (DMA-DPA-MEMA) kullanılmıştır. Polimer çözeltisine asit ilavesi ile pH=2 'nin altına düşürülüp polimerin çözünmesi sağlanmıştır. Ortam KOH ile bazikleştirilerek ve ortamın sıcaklığına bağlı olarak pH=8-9 arasında misel oluşumu gözlenmiştir. Misel çapına dinamik ışın saçılımı (DLS) ve zeta sizer kullanılarak bakılmıştır. Meloksikam metanolde çözülmüş ve misel çözeltisine yüklenmiştir. Ancak metanol misel yapışım bozduğundan yükleme dimetilsülfoksid ile yapılmıştır. İlaç yükledikten sonra diblok kopolimer misel çapında artış olduğu gözlenmiştir. Bu da meloksikamın misel tarafından hapsedildiğini göstermektedir. Meloksikam'ın miselden in vitro/ ex-vivo salım çalışmaları diyaliz tüpü ve Franz difüzyon hücresi'nde membran olarak bayan karın bölgesinden alman deri kullanılarak kullanılarak yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPolimer ilaç dağıtım sistemlerien_US
dc.subjectPolimerik ilaçlaren_US
dc.subjectAntienflamatuarlaren_US
dc.titleMeloksikam'ın suda çözünen diblok, triblok kopolimer miselleri ve çapraz bağlı misellerden salımının incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 44 s. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record