Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, R. Sami
dc.date.accessioned2012-02-22T17:19:26Z
dc.date.available2012-02-22T17:19:26Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7482
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12397en_US
dc.description.abstractRomatoid artrit, başlıca patolojiyi eklemlere göstermekle birlikte, ekstraartiküler yerleşim de gösterebilen sistemik bir hastalıktır. Bu konuyla ilgili olarak bazı araştırmacılar romatoid artritin işitme fonksiyonunu da etkileyebileceğini ileri sürmüş ve çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bu araştırmacıların hepsi romatoid artritli hastalarda işitme kayıpları görülme insidansının normal popülasyona oranla daha yüksek olduğunu belirtmekle beraber bir kısmı işitme kayıplarının kondüktif tipte, diğer bir kısmı ise sensorinöral tipte olduğunu ileri sürmektedirler. Romatoid artritli hastalarda gözlenen işitme kayıplarının patojenezi de kesin olarak bilinmemekte ve bu konuda da değişik görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüş farklılıklarından yola çıkarak biz de konunun aydınlatılmasına katkıda bulunabilmek amacıyla romatoid artritli hastaların işitme fonksiyonlarını araştırarak sonuçları değerlendirmeyi planladık. Bizim çalışmamızda, A.R.A. tanı kriterlerine göre kesin romatoid artrit tanısı konmuş 30 hasta araştırıldı. Bu hastanın 10'nda (%33.3), romatoid artritten başka bir nedene bağlanamayan, sensorinöral tip işitme kaybı saptandı. Bu sonuç, romatoid artritli hastalarda saptanan işitme kayıplarının sensorinöral tipte olduğu ve hastalıkla doğrudan ilişkisi bulunduğu şeklindeki görüşleri destekler nitelikte idi. Çalışmaya dahil edilen 30 hastanın 7'si düzenli steroid tedavisi görmüştü ve bu 7 hastanın hepsi de işitmesi normal kabul edilen grupta (II. Grup) yer alıyordu. Yapılan istatistik değerlendirmede, steroid kullanımı ile sensorinöral işitme kaybı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p[0.05). Steroidlerin vaskülit sendromlarının tedavisindeki olumlu etkileri de göz önüne alındığında bu sonuç, romatoid artritli hastalarda saptanan sensorinöral işitme kayıplarının patojenizinde vaskülit oluşumunun etkili olabileceğine ilişkin teoriyi destekler mahiyette bulundu.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRomatoit artriten_US
dc.subjectRomatizmaen_US
dc.subjectSağırlıken_US
dc.titleRomatoid artritli hastalarda saptanan işitme kayıplarının değerlendirilmesien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage45 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record