Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKişioğlu, Emin Yekta
dc.date.accessioned2012-03-26T17:16:27Z
dc.date.available2012-03-26T17:16:27Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7579
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12095en_US
dc.description.abstractBu çalışmada diabetes mellitus olan hastalarda karaciğer histopatolojik bulguları ve bu bulgularla klinik ve biyokimyasal değişkenler arası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamına alınan 27 olgunun 6'sı tip I, 21'i tip II diabetes mellitusluydu. Hastaların 13'ünde steatozis, 5'inde steatohepatit geliştiği görülmüştür. 13 olguda çeşitli fibrozis tipleri bulunmuş, steatozis tip II diabette ve oral antidiabetik alanlarda daha sık olarak saptanmıştır. Steatozis ile AST arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Periportal fibrozis uzun süreli diabetik olgularda daha sık bulunmuştur. Olguların yalnızca birinde Hb Ag pozitif bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjectŞekerli diyabeten_US
dc.titleDiabetes mellituslu hastalarda karaciğer morfolojisi ve biyokimyasal değişkenlerle ilişkisien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage45 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record