Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSolak, Mustafa
dc.contributor.authorDurak, Beyhan
dc.date.accessioned2015-01-29T14:42:10Z
dc.date.available2015-01-29T14:42:10Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7593
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 99771en_US
dc.description.abstractKalıtsal hastalıkların erken dönemde tanısının konulmasında kullanılmak üzere ve kord kanından direkt kromozom analizi yönteminin oturtulması amacıyla aralık 1990-haziran 1991 tarihleri arasında Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Doğum ve Çocuk Bakımevi'nden miyadında ve normal doğan, doğum sonrasında gerçekleştirilen fizik muayenede herhangi bir malformasyon saptanamayan 25 yenidoğanın kord kanı ile periferik kan örnekleri GENTAM'da (Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü genetik hastalıkları doğumöncesi tanı ve biyoteknoloji uygulama araştırma merkezi) kromozom kuruluşları bakımından değerlendirildi. Araştırma iki aşamada gerçekleşti : İlk aşamada 25 yenidoğan- dan doğum sırasında alınan kord kanından en iyi metafaz plakları elde edilinceye kadar direkt kromozom analizi yönteminde modifiye işlemleri sürdürüldü. Direkt yöntemle kromozom analizi işlemlerinde day ve ark. (1988), Granham ve Sutherland (1987), ile Francke ve ark. (1979) tarafından geliştirilen yöntemlerden yararlanıldı. Meta- faz plakları ; kalite ve sayı olarak, kromozomlar; morfoloji ve bant özellikleri bakımından değerlendirilerek en iyi sonucun elde edildiği yöntem ortaya kondu. Bu yöntemde kord kanının alınışı ile ekimi arasında geçen en uygun sürenin [12 saat olduğu, ekim için newborn bovine serum ile hazırlanan RPMI-1640 en uygun besiyeri olduğu, kord kanı direkt kromozom analizi için 2 saat 45 dakikanın en uygun kültür süresi olduğu, en uygun colcemid konsantrasyonunun 0.02 Mg/m1 ve bu colcemid solüsyon ile 15 dakikalık inkübasyon olduğu, en uygun KCl solüsyonunun 0.047 M ve bu KCl solüsyonu ile 45 dakikalık inbübasyon olduğu, en uygun tesbit işleminin hipotonik solüsyon + hücre süspansiyonu üzerine uygulanarak gerçekleştiği saptandı. İkinci aşamada yine 25 yenidoğandan alınan kord kanı ve periferik kan örnekleri kültüre edildi. Bu yolla elde edilen metafaz plaklarının, hem kendi aralarında hem de kord kanından direkt analiz yöntemiyle elde edilenlerle karşılaştırılması yapıldı. Periferik kandan lenfosit kültür yöntemi olarak halen GENTAM sito- genetik laboratuvarında kullanılan ve başaran (1982) tarafından modifiye edilen standart kültür yöntemi uygulandı. Kromozom analizi sonucunda değerlendirme için GTG bantlama tekniği kullanıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKord kanıen_US
dc.subjectKromozomlar -- Analizen_US
dc.titleYenidoğan kord kanından direkt yöntemle ve kord kanı ile periferik kandan kültür yöntemiyle kromozom analizleri ve uygulanan yöntemlerin karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 65 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record