Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArtan, Sinan
dc.date.accessioned2015-12-04T00:19:47Z
dc.date.available2015-12-04T00:19:47Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8691
dc.descriptionTez (doktora) - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99639en_US
dc.description.abstractYönetim ve yönetici kavramlarının tarihsel gelişimine değindikten sonra diyebiliriz ki, yönetil.- insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın, bir bilim olarak incelenmesi oldukça yenidir. Bu nedenle ilgili kaynaklarda (terminolojide) yönetim biliminde kullanılan terimler üzerinde tam bir uyum sağlanamamıştır. Yazarlar çoğunlukla kendi ihtiyaçlarına göre yönetim ve yöneticiyi tanımlamakta ve bu nedenle de çeşitli açılardan birçok ve karmaşık tanımlamalar ortaya çıkmaktadır. Biz burada terminoloji tartışmasına girmeden yönetim ve yöneticiyi bu günün koşullarına en uygun biçimiyle ve genel olarak, şöylece tanımlayabiliriz: Bir amaca ulaşma yolunda girişilen iş ve eylemlerin toplanma yönetim ve bu yönetim sürecini yerine getiren kişi de yöneticidir. Bu çalışmamızda kullanılan yönetici teriminden anlatılması gereken mana ise, karı ve riski barkalarına ait olarak mal veya hizmet oluşturmak üzere üretim faktörlerini sağlayan ve bunları belli bir ihtiyacı kar<ilama amacına yönelten kimse olmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYöneticilerin yetiştirilmesi -- Türkiyeen_US
dc.titleEndüstri işletmelerinde yöneticilerin yetiştirilmesi ve Türkiye'deki uygulamaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 204, LXIV y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record