Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAşkun, İnal Cem
dc.contributor.authorKarakoç, Nihat
dc.date.accessioned2015-12-04T07:26:05Z
dc.date.available2015-12-04T07:26:05Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8748
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8062en_US
dc.description.abstractBu çalışma, yönetimde zaman etkeninin örgütlerin bürokratik yapılarında yarattığı işlevsel sonuçları belirlemek ve bu konuda ortaya çıkan sorunlara öneriler getirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlgili yayınlardaki araştırma ve incelemere dayalı olarak yapılan değerlendirmelerin yer aldığı ilk üç bölümde, çalışmanın kuramsal temelleri oluşturulmuştur. Bu bölümlerde, zaman kavramı ile işletme, örgüt ve yönetim kavramları arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde, Eskişehir'deki kamu kesimi endüstri işletmelerinde (TÜLOMSAŞ, Sümerbank Basma Saanayii ve Şeker Fabrikası) yapılan ve 30 yöneticinin katıldığı uygulamalı bir araştırma değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda şu temel varsayımlar doğrulanmıştır: 1. Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği düşüktür. 2. Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğinin düşük olmasına neden olan planlama, örgütleme, yürütme, denetleme, yetiştirme ve dinlenme ile ilgili zaman kayıpları vardır. 3. Örgütlerin etkinliği ile yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği arasında pozitif bir ilişki vardır. Beşinci bölümde, çalışma ile ilgili sunuçlar topluca verilerek, yöneticilere, zaman yönetimindeki etkinliği yükseltmede yararlanabilecekleri öneriler getirilmiştir. Bölümün sonunda 'yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ile örgütsel etkinliğin oluşum modeli' ortaya konmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, yönetimde 'zaman' etkeninin örgütlerin bürokratik yapılarında 'örgütsel etkinliği' (müessiriyeti) belirleyici nitelikte sonuçlar yarattığı belirlenmiş ve bu nedenle örgütsel etkinliğin sağlanması için yönetimde 'zamanın' etkin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZaman yönetimien_US
dc.subjectYöneticileren_US
dc.titleYönetimde 'zaman' etkenininin örgütlerin bürokratik yapılarındaki işlevsel sonuçları : Eskişehir'deki kamu kesimi endüstri işletmelerinde bir uygulamaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXIII, 476 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record