Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBerberoğlu, C. Necat
dc.contributor.authorTuran, Nurcan
dc.date.accessioned2015-01-05T10:33:03Z
dc.date.available2015-01-05T10:33:03Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8823
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 15580en_US
dc.description.abstractNüfus artışı, göçler ve hızlı kentleşmeye bağlı olarak daha fazla önem ve evrensel boyutlar kazanan konut sorununun çözümü giderek güç- leşmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, konut sektörünün ekonomik ve sosyal öneminin kavranması, soruna çözüm aramak için kamu otorite- lerini zorlamıştır. Bu nedenle dönemler itibariyle çeşitli politikalar izlenmiştir. Ancak bu politikaların sorunun çözümünde yetersiz kalma- sı, alternatif bir çözüm olarak toplu konut yapımı ve konut koopera- tifçiliğini ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde 1934 yılında başlayan konut kooperatifçiliği, zaman içersinde niteliksel ve niceliksel olarak hızla gelişmiştir. Bu çalışmada, konut sorunun nedenleri ve boyutları ele alınarak, sorunun çözümünde bir alternatif olmaya çalışan, konut kooperatifleri- nin önemini ve gelişimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonut kooperatifleri -- Türkiye -- Eskişehiren_US
dc.titleKonut sorununun çözümünde bir alternatif olarak konut kooperatifleri ve Eskişehir ilindeki konut kooperatiflerinin sosyo- ekonomik analizien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 212 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record