Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTenekecioğlu, Birol
dc.contributor.authorErsoy, Nezihe Figen
dc.date.accessioned2014-04-28T17:01:50Z
dc.date.available2014-04-28T17:01:50Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8863
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99706en_US
dc.description.abstract21. yüzyıla adım yaklaştığımız şu günlerde pazarlamanın önemi açıkça anlaşılmış ve pazarlamanın ekonominin en temel unsur- larından biri olduğu bilinir hale gelmiştir. Genellikle sanayi devrimiyle birlikte başlayan yeni ürün geliştirmesi, nüfus artışı, kişisel gelir, toplumsal eğitim ve kültür düzeyinde meydana gelen değişmeler pazarlamanın önemini daha da arttırmıştır. Amerikan pazarlamacılar birliği tarafından yapılan tanıma göre pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve satış çabalarının planlanması ve uygulanması sürecidir. Rekabet ortamını gözönüne aldığımızda pazarlama karması kavramının işletmeler için çok önemli olduğu görülmektedir. Pazarlama karması, bir işletmenin pazarlamaya ilişkin karar değişkenlerinin belli bir kesitindeki konumudur. Pazarlama karma- sının unsurları, mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtımdır. Ekonomik yaşamda oluşan değişiklikler sonucu günümüzde enflasyon olgusu tüm dünyada tartışılır hale gelmiştir. Başlangıçta geri kalmış olan ülkelerin temel problemi olan enflasyon bugün Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerinde en önemli sorunu haline dönüşmüştür. Enflasyon, fiyatlar seviyesindeki genel değişmeler olarak tanımlanabilir. Enflasyon kaynağına, geçirdiği safhalara ve ülkele- rin gelişmişlik düzeylerine göre farklı şekiller gösterir. Bunlar talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, düşük oranlı enflasyon, hiper enflasyon, kronik enflasyon, ve ithalata dayalı maliyet artışından kaynaklanan enflasyondur. 1970'li yıllarda başlayan enerji krizi ürün ve hammadde kıtlığı ile birlikte enflasyonu da günlük bir problem haline getir- di. Enflasyon pazarlam karmasında ençok fiyatladırmayı, daha sonra ise mamul, tutundurma ve dağıtımı etkilemektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.titleEnflasyonist ortamda pazarlama faliyetleri ve bir uygulama çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage91, 5 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record